Zielona gospodarka


„We Unite” - ku lepszemu systemowi żywienia i hodowli

2019-06-24
galeria
Dwunastominutowy film „We Unite” jest oknem na życie dwóch rolników ekologicznych i powodów, dla których dołączają do corocznej demonstracji „Jesteśmy najedzeni” w Niemczech. Wraz z setkami innych rolników kierują swoje ciągniki do serca Berlina, gdzie łączą się z tysiącami obywateli domagających się lepszego systemu żywności i rolnictwa dla wszystkich.

Carlo Horn i Hanna Erz opowiadają o tym, dlaczego uprawiają organicznie, o wpływie na gleby i plony, a także o tym, jak nawet w czasach suszy są w stanie zbierać plony. Podkreślają potrzebę zrównoważonych systemów żywnościowych, które dają rolnikom dostęp do ziemi, chronią środowisko, płacą uczciwe ceny i zapewniają dobre jedzenie dla wszystkich.

Dostęp do ziemi

Liczba rolników na całym świecie maleje. Trwa globalny proces konsolidacji, w ramach którego operacje na dużą skalę przejmują coraz więcej gruntów. Gromadzenie ziemi i trudności z dostępem do ziemi wymuszają na rolnictwie małe i średnie gospodarstwa rolne, o czym Carlo mówi z własnego doświadczenia.

Co z oczu to z serca

Mniej rolników oznacza również mniejsze możliwości interakcji z mężczyznami i kobietami, takimi jak Carlo i Hanna, którzy uprawiają nasze jedzenie. Nie zawsze jesteśmy świadomi wyzwań stojących przed rolnikami i tego, jak możemy ich wspierać. Hanna mówi o sprzedaży swoich produktów bezpośrednio ze swojego gospodarstwa rolnego i jak to jest świetny sposób dla konsumentów, aby wspierać rolników.

Nakarm glebę, nakarm roślinę

Carlo i Hanna uważają, że dobre traktowanie gleby jest kluczowe dla produkcji zdrowej żywności. Żaden z nich nie stosuje środków chemicznych, które zanieczyszczają glebę. Hanna mówi nam, że dbając o glebę, udaje jej się uzyskać dobry plon. Carlo mówi o tym, że pomimo suszy w zeszłym roku, wciąż był w stanie zbierać plony z powodu stosowanych przez niego praktyk rolnictwa ekologicznego.

Publiczne pieniądze na uszkodzone towary

Według najnowszego globalnego sprawozdania z oceny IPBES na temat różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, wsparcie finansowe w krajach OECD (2015) dla rolnictwa, które jest potencjalnie szkodliwe dla środowiska, szacuje się na 100 miliardów dolarów. To samo badanie mówi, że rolnictwo ekologiczne i praktyki agroekologiczne mogą odgrywać ważną rolę w osiągnięciu zrównoważonych systemów żywnościowych, których przyjmowanie może być wspierane przez decydentów. Carlo mówi o potrzebie wydawania publicznych pieniędzy na dobra publiczne, takie jak polityka ochrony bioróżnorodności i przyczyniania się do dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich.

Dobre jedzenie dla wszystkich

Mamy fakty. Teraz potrzebujemy akcji. Carlo i Hanna dzielą się swoimi nadziejami na przyszłość i wzywają rolników i obywateli do zjednoczenia się w kształtowaniu systemu żywnościowego, który chroni gleby i chroni bioróżnorodność. System żywnościowy, który płaci rolnikom i rolnikom uczciwe ceny i nie tylko karmi ludzi, ale je odżywia.

Właściwie rolnictwo może zapewnić dobrą żywność dla wszystkich, generować godziwe dochody i chronić środowisko.

Film jest elementem projektu Make Europe Sustainable for All współfinansowanego przez Komisję Europejską. www.makeeuropesustainableforall.org