Zielona gospodarka


Przemysł żeglugowy proponuje opłaty w celu przyspieszenia przyszłości bezemisyjnej

2021-09-08
galeria
Wiodące stowarzyszenia żeglugowe zaproponowały stworzenie globalnego podatku od emisji dwutlenku węgla ze statków, aby przyspieszyć wysiłki przemysłu na rzecz ekologii.

Ponieważ około 90% światowego handlu jest transportowane drogą morską, globalna żegluga odpowiada za prawie 3% światowej emisji CO2, a sektor ten znajduje się pod rosnącą presją, aby stać się czystszym.

Po raz pierwszy Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) i Intercargo wspólnie zaproponowały opłatę opartą na obowiązkowych składkach za każdą tonę CO2 wyemitowanego ze statków przekraczających 5000 ton brutto i handlujących na całym świecie.

Zebrane pieniądze trafiłyby do funduszu klimatycznego, który zostałby wykorzystany do rozmieszczenia infrastruktury bunkrowania w portach na całym świecie w celu dostarczania czystszych paliw, takich jak wodór i amoniak.

"To, czego potrzebuje żegluga, to prawdziwie globalny środek rynkowy, taki jak ten, który zmniejszy lukę cenową między paliwami o zerowej emisji dwutlenku węgla a paliwami konwencjonalnymi" - powiedział sekretarz generalny ICS Guy Platten.

Propozycja została przedłożona w piątek agencji żeglugowej ONZ, Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Rzecznik IMO powiedział, że wszystkie propozycje są mile widziane i będą dyskutowane jeszcze w tym roku, dodając, że "propozycje dotyczące środków rynkowych (MBM) są zgodne z początkową strategią IMO dotyczącą emisji gazów cieplarnianych( gazów cieplarnianych).

IMO zorganizuje międzysesyjne posiedzenie grupy roboczej zaplanowane na koniec października, przed sesją Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego pod koniec listopada, w celu zajęcia się kwestiami obejmującymi wysiłki na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Komisja Europejska w lipcu zaproponowała dodanie żeglugi do rynku emisji dwutlenku węgla w bloku, skierowanego do przemysłu, który przez ponad dekadę unikał unijnego systemu opłat za zanieczyszczenia.

Opłata węglowa oparta na IMO umożliwi zwiększenie wkładu przemysłu na poziomie globalnym w miarę wzrostu obaw związanych z regulacjami przez odrębne jurysdykcje, takie jak UE.

ICS stwierdził, że "fragmentaryczne" podejścia, takie jak propozycja UE, znacznie skomplikowałyby "prowadzenie handlu morskiego".

"ICS uważa, że obowiązkowy globalny MBM oparty na opłatach jest zdecydowanie lepszy niż jakiekolwiek jednostronne, regionalne zastosowanie MBM do żeglugi międzynarodowej, takie jak to zaproponowane przez Komisję Europejską" - napisano.