Transport


Powstaje strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Skierniewice

2019-11-13
galeria
Strategia rozwoju elektromobilności powstaje w mieście Skierniewice. Właśnie ruszył jeden z początkowych etapów prac, polegający na przeprowadzeniu ankiety wśród mieszkańców miasta. 

Ankieta ma celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów, które związane są z transportem na terenie miasta. Ich analiza pozwoli poznać obszary działań, w których będzie możliwy rozwój nowoczesnej, niskoemisyjnej komunikacji. Działania są elementem szerzej zakrojonych prac, które będą prowadziły do powstania kompleksowej Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice. 

Elektromobilność stanowi ogół zagadnień, które dotyczą stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. Chodzi tu zarówno o techniczne, jak i eksploatacyjne aspekty użytkowania pojazdów, technologię oraz infrastrukturę ładowania. Warto zaznaczyć, że pojęcie odnosi się także do społecznych, prawnych i gospodarczych aspektów związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i użytkowaniem pojazdów elektrycznych. 

Mieszkańcy oprócz udziału w ankiecie będą zaproszeni także do bezpośrednich konsultacji. Specjalne spotkanie, dotyczące tematu elektromobilności w Skierniewicach, odbędzie się 21 listopada o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ulicy Senatorskiej 12. 

Ankieta dostępna pod adresem: http://bit.ly/elektromobilnosc_skierniewice 


Źródło: www.skierniewice.eu