Polityka klimatyczna


Raport SDG Watch Europe „Kto zapłaci rachunek?”

2019-08-07
galeria
Unia Europejska ignoruje negatywne wpływy, które niektóre z polityk i praktyk mają na inne części świata. Nowy główny raport publikowany przez SDG Watch Europe mówi o tych negatywach które w poszczególnych politykach się znajdują.

„Kto zapłaci rachunek? Negatywny wpływ europejskich polityk i praktyk na świecie ”.

Średnio UE ma jeden z najgorszych na świecie śladów środowiskowych na mieszkańca, a nasz niezrównoważony styl życia oparty jest na wyzysku zasobów i siły roboczej w innych częściach świata.

Gospodarka przyszłości musi brać pod uwagę wpływ na środowisko i społeczeństwo poza naszymi granicami, zamiast żyć w złudzeniu niskoemisyjnej, zasobooszczędnej Europy, która eksportuje energochłonną i zanieczyszczającą produkcję do innych części świata. Spójność polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju wymaga pełnego uwzględnienia efektów zewnętrznych i efektów ubocznych polityki europejskiej, modeli produkcji i konsumpcji.

Uwzględnienie spójności polityki oznacza również ścisłe monitorowanie efektów ubocznych i wyznaczanie celów ich ograniczenia. Eurostat nie uwzględnia efektów zewnętrznych w swoich sprawozdaniach dotyczących celów zrównoważonego rozwoju i nie działa z żadnym wskaźnikiem skutków ubocznych.

Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na niektórych ważnych obszarach polityki, w których istnieje pilna potrzeba działania, ponieważ zewnętrzne skutki polityk europejskich nie są w wystarczającym stopniu brane pod uwagę.

„Kto płaci rachunek?” Jest już dostępny do pobrania. Kilknij TUTAJ