Polityka klimatyczna


Polskie zaangażowanie podczas COP21 docenione

2016-01-16
galeria
Francja dziękuje Polsce za współpracę na rzecz globalnego porozumienia klimatycznego.

Minister spraw zagranicznych i rozwoju międzynarodowego Francji Laurent Fabius przekazał profesorowi Janowi Szyszko, ministrowi środowiska, podziękowania  za szczególne zaangażowanie w negocjacje podczas konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu.

Przewodniczący COP21 Laurent Fabius, minister spraw zagranicznych i rozwoju międzynarodowego Francji przesłał ministrowi Janowi Szyszko serdeczne podziękowania za pracę na rzecz globalnego porozumienia. - Konsultacje, jakie prowadziłeś podczas Konferencji, Twoja determinacja i osobiste zaangażowanie pozwoliły nam zbliżać się codziennie stopniowo do ostatecznego kompromisu. Twoja umiejętność prowadzenia do zbliżenia stanowisk poszczególnych Stron okazała się kluczowa – napisał minister Fabius w swoim liście.

- Jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że zgodziłeś się pracować wraz ze mną, przyczyniając się do osiągniecia końcowego sukcesu – dodał. - To, do czego udało nam się wspólnie doprowadzić, jest czymś wyjątkowym – podkreślił francuski minister.

Na zakończenie zaprosił ministra Jana Szyszko, aby wsparł działania mające na celu wdrożenie w życie porozumienia klimatycznego.

Profesor Jan Szyszko zapewnił, że Polska będzie się angażować w realizację postanowień paryskiego porozumienia. - Chcemy ograniczać dalsze ocieplanie się klimatu przy poszanowaniu możliwości gospodarczych poszczególnych krajów - stron nowej umowy. Takie jest przesłanie Porozumienia Klimatycznego. Będziemy też dążyć do tego, aby uzgodnienia z COP21 - dotyczące uwzględnienia w redukcji emisji pochłaniania CO2  przez lasy i glebę - znalazły się w prawie europejskim – powiedział Jan Szyszko, dziękując za docenienie polskiego wkładu w sukces COP21.

Źródło: Ministerstwo Środowiska