Polityka klimatyczna


Debata „Przyszłość ciepłownictwa w Polsce” za nami. Czego się dowiedzieliśmy?

2021-05-11
galeria
5 maja odbyła się debata online pt.: „ Przyszłość ciepłownictwa w Polsce ”. Jej prelegenci poruszali tematykę związaną z transformacją energetyczną w kraju i skutecznych sposobów na nowoczesne pozyskiwanie ciepła.

Przyszłość ciepłownictwa w Polsce

Wśród prelegentów znaleźli się Andrzej Rubczyński - przedstawiciel Forum Energii, Bogusław Regulski - przedstawiciel Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Jan Twardowski - przedstawiciel Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Andrzej Jurkiewicz. Debatę poprowadził dr Wojciech Szymalski – prezes Instytutu na rzecz Ekorozowju. Debata została zorganizowana przez portal ChrońmyKlimat.pl,  w ramach projektu LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Andrzej Rubczyński we wprowadzeniu wspomniał o zmaganiach ciepłownictwa, które jest największym sektorem energii, zużywającym nawet 1/3 energii pierwotnej w kraju. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i działających przedsiębiorstw czy jednostek z sektora publicznego. Niestety ciepłownictwo to także ¼ emitowanego CO2, a wynika to głównie z bardzo dużego wykorzystania węgla jako surowca grzewczego (prawie 75% przy ciepłownictwu systemowemu, a 48% w ogrzewaniu indywidualnym). Przedstawiciel Forum Energi wspomniał również o tworzących się w Polsce systemach ogrzewania gazem, które inne europejskie kraje powoli zaczynają ograniczać czy odchodzić od niego.

Mogliśmy również dowiedzieć się, jakie wyzwania stoją przed krajowym ciepłownictwem:

  • Ograniczenie emisji gazów i pyłów,
  • Ograniczenie emisji CO2,
  • Poprawa jakości produkowanego ciepła,
  • Wzrost udziału OZE (zielona energia).

Bogusław Regulski - przedstawiciel Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, uważa że, kluczową kwestią może być poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów, głównie pod kątem dostarczania ciepła. „Im ta efektywność będzie większa, tym może być trudniej znaleźć złoty środek z punktu widzenia ekonomicznego, jeżeli chodzi o technologię dostarczania energii do tych obiektów.” W końcu nowoczesny budynek może zużywać 10 razy mniej energii niż te współczesne. Twierdzi że ważne jest skupienie się na wykorzystaniu energii, a nie na samej jej produkcji.

Jan Twardowski z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, wspomniał że, najważniejszy jest tutaj końcowy odbiorca tego ciepła i pod niego należy dostosować współczesne ciepłownictwo sieciowe. To przysłowiowy Kowalski ma mieć ciepło, za które zapłaci, a sprawą drugorzędną będzie dla niego to, skąd owe ciepło będzie pochodziło. Ważna będzie tutaj ekonomia i zdolność do pokrywania kosztów.

Zadaje też otwarte pytanie, dlaczego u nas w kraju zabrakło działań wyprzedzających, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, która jest obecnie wymuszona, ze względu na bardzo wysokie koszty emisji CO2.

Ostatnim prelegentem debaty był Andrzej Jurkiewicz, który wspomniał o słabościach naszych systemów ciepłowniczych, które tracą wiele wytwarzanej energii. Uważa on, że małe systemy ciepłownicze mogą niedługo przestać istnieć, częściowo na rzecz źródeł rozproszonych, bardzo niewielkich. Dużo też wspominał o biogazie, który powinien być dość mocno preferowanym paliwem w naszym kraju.

To oczywiście tylko niewielkie fragmenty całej debaty i wybrane wypowiedzi prelegentów. Zachęcamy do przesłuchania całej debaty, którą znajdą Państwo pod tym linkiem.

Projekt dofinansowany ze środków UE

Debata „Przyszłość ciepłownictwa w Polsce” odbyła się w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt ma stymulować transformację energetyczną krajów członkowskich, poprzez oddziaływanie na fundusze europejskie czy przygotowywanie Krajowych Planów Energii i Klimatu oraz Długoterminowych Strategii Klimatycznych.