Polityka klimatyczna


Czy Polska w końcu poprze cel neutralności klimatycznej? Walka z kryzysem klimatycznym na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej.

2021-05-25
galeria
W dniach 24-25 maja 2021 odbywa się nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej. Przywódcy będą dyskutować m.in. o walce UE z kryzysem klimatycznym. Polska jako jedyny kraj UE nie poparła celu neutralności klimatycznej.  

- Obywatelki i obywatele Europy oczekują, że w trakcie najbliższego szczytu Rady Europejskiej podjęte zostaną decyzję w jaki sposób wdrażane będą nowe cele klimatyczne Unii Europejskiej. Podjęcie natychmiastowych działań jest konieczne, jeśli chcemy zapobiec katastrofie klimatycznej i powstrzymać wzrost średniej temperatury na poziomie niższym niż 1,5ºC. Nie mamy już czasu na puste polityczne debaty i żmudne negocjacje. Potrzebujemy decyzji, w jaki sposób emisja gazów cieplarnianych będzie redukowana w takich sektorach jak transport, budownictwo, leśnictwo czy rolnictwo, aby zapewnić, że w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz pozostałych instrumentów finansowych UE środki nie były wydawane w sposób, który może utrudnić w przyszłości osiąganie celów klimatycznych UE. Dlatego Koalicja Klimatyczna wzywa premiera Morawieckiego oraz innych przywódców UE do podjęcia wiążących decyzji już na tym szczycie Rady - komentuje prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

W grudniu 2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel polegający na osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Rok później uzgodniła wiążący unijny cel zakładający wewnętrzną redukcję netto emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. W myśl konkluzji z grudnia 2020 r. przywódcy będą się starali udzielić Komisji dodatkowych wskazówek co do przyszłych projektów legislacyjnych - informuje Sekretariat Generalny Rady.

Źródło: Koalicja Klimatyczna