Polityka klimatyczna


„Czy Polska będzie Fit for 55%?” – podsumowanie debaty

2021-06-17
galeria
Jesteśmy już za 4 i ostatnią debatą na temat współczesnych działań klimatycznych. Tym razem tematem przewodnim były unijne restrykcje związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Kogo można  było zobaczyć i posłuchać na debacie? O jakich zagadnieniach opowiadali zaproszeni goście?

Czy Polsce uda się osiągnąć neutralność klimatyczna do wyznaczonego przez Unie Europejską 2050 roku? A czy do 2030 roku uda się osiągnąć pułap 55% redukcji emisji CO2, który jest celem pośrednim? W Polsce większość energii pochodzi jednak ze spalania węgla, uprawnienia do emisji rosną, ale sprawdza się za to system ETS, przez który rosną ceny „czarnej” energii i jako kraj jesteśmy nieco zmuszeni do dalszych działań. Polska ma sporo energetycznych problemów, dlatego trzeba debatować i szukać rozwiązań.

Zaproszeni goście debaty „Czy Polska będzie Fit for 55%?”

Debatę poprowadził Michał Niewiadomski z Rzeczpospolitej, a wśród zaproszonych gości, znaleźli się:

  • Tobiasz Adamczewski - przedstawiciel Forum Energii
  • Marcin Korolec – przedstawiciel Instytutu Zielonej Gospodarki
  • Szymon Firlag – przedstawiciel Związku Producentów Materiałów dla Budownictwa
  • Urszula Stefanowicz – przedstawicielka PKE Okręgu Mazowieckiego oraz Koalicji Klimatycznej

Elektromobilność, transport, redukcje

Na początek głos zabrał Tobiasz Adamczewski, który wspomniał trochę więcej, co się działo w Polskiej energetyce po roku 89. Mówił o stosunkowo małej redukcji CO2 w tym czasie, a wręcz użył nawet słowa stagnacja na ostatnie lata. Największe pozytywne zmiany zaszły w Polskiej elektroenergetyce, gdzie ta redukcja jest na poziomie powyżej 30%, licząc od roku 1990. Na drugim biegunie znajduje się transport, który zwiększył powstawanie spalin. Jednak przez te 30 lat liczba aut się znacząco zwiększyła. Tu redukcje, tam wzrosty, więc kraj czeka wiele wyzwań.

Kolejny głos zabrał Marcin Korolec, który pochylił się nad miejscami i sektorami w gospodarce, gdzie Polska powinna poszukać przyspieszenia w redukcji CO2. Skupił swoją uwagę na transporcie czy wielkoprzemysłowej produkcji mięs. W międzyczasie wspomniał również o działaniach rządzących i Krajowym Planie Odbudowy czy dziwnych ograniczeniach dla prosumentów przy produkcji energii odnawialnej. Wspomniał również o słabym rozwoju polskiej elektromobilności względem innych krajów europejskich czy systemie dopłat do samochodów elektrycznych.

A o czym podczas debaty wspomnieli Szymon Firląg czy jedyna kobieta w towarzystwie - Urszula Stefanowicz? Zapraszamy do obejrzenia całej debaty.

Debata „Czy Polska będzie Fit for 55%?” do obejrzenia online

Po szczegółowe wypowiedzi poszczególnych gości, zachęcamy do obejrzenia całej debaty „Czy Polska będzie Fit for 55%?”, dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/chronmyklimat/videos/241418830670002

Projekt dofinansowany ze środków UE

Debata „Czy Polska będzie Fit for 55%?” odbyła się w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt ma stymulować transformację energetyczną krajów członkowskich, poprzez oddziaływanie na fundusze europejskie czy przygotowywanie Krajowych Planów Energii i Klimatu oraz Długoterminowych Strategii Klimatycznych.