OZE


Świdwiński klaster OZE: biogazownie, PV i magazyny energii

2018-01-10
galeria
Portal Gramywzielone.pl poinformował, że w woj. zachodniopomorskim w powiecie świdwińskim działalność rozpoczyna klaster energii. Jeśli zaplanowane działania znajdą odzwierciedlenie w zrealizowanych instalacjach, wkrótce powiat świdwiński może być w dużej mierze zasilany energię produkowaną na jego terenie.

Świdwiński Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, bo tak brzmi jego pełna nazwa, powstał pod koniec III kwartału ubiegłego roku. Jego twórcy zapewniają, że to największy klaster na terenie województwa pomorskiego. W jego skład wchodzą jednostki samorządu terytorialnego: powiat świdwiński, gmina wiejska Świdwin, gmina Brzeżno, gmina Sławoborze, spółki Wind Grupa ADJ sp. z o.o., Biogazownia Brzeżno Sp. z o.o., a także jednostka naukowo-badawcza Poltegor Instytut I.G.O.

Głównymi jednostkami wytwórczymi klastra mają być dwie biogazownie rolnicze w połączeniu z fotowoltaiką. Nadwyżki energii będą gromadzone w lokalnych magazynach energii i mogą zasilać lokalny transport elektryczny.

Biogazownia rolnicza ma powstać w gminie Sławoborze, jej moc wyniesie 0,8 MW, a substratem będzie lokalna biomasa pochodzenia rolniczego. Inwestycja uzyskała potwierdzenie częściowego dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Szczecinie. Pozostałe finansowanie ma pochodzić ze środków własnych inwestora - firmy Wind Grupa ADJ, a także z unijnych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 2.10.

Zakładany termin realizacji biogazowni to przełom 2018 i 2019 r. Jej uruchomienie uzależnione jest jednak od rozstrzygnięcia konkursu w ramach zachodniopomorskiego RPO, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.

W kontekście tej biogazowni spółka Wind Grupa ADJ informuje o planach pozyskania dofinansowania na budowę lokalnej sieci ciepłowniczej, która zasili w ciepło wieś Sławoborze. Budowa tej sieci jest jednak uzależniona od pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie.  Energia elektryczna ma natomiast trafiać do sieci dystrybucyjnej spółki Enea Operator, a inwestor liczy na rozliczanie sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego.

Na terenie klastra działa już zresztą biogazownia rolnicza, którą w Brzeżnie na przełomie 2014 i 2015 r. uruchomiła spółka Biogazownia Brzeżno Sp. z o.o. i która może również stać się elementem lojalnego systemu energetycznego. Moc elektryczna tej instalacji wynosi również 0,8 MW.

Instalacje fotowoltaiczne mają powstać w pierwszej kolejności na budynkach użyteczności publicznej należących do powiatu świdwińskiego. Odbiorcą energii mają być budynki zarządzane przez lokalny samorząd. Bezpośrednim obszarem oddziaływania projektu ma być powiat świdwiński, a odpowiednie zapisy wprowadzono w tym celu w planie gospodarki niskoemisyjnej.

Twórcy klastra deklarują wykorzystanie części produkowanej energii elektrycznej do zasilenia niskoemisyjnego transportu publicznego, na którego rozwój chcą pozyskać dofinansowanie z unijnych programów operacyjnych "Inteligentny Rozwój" oraz "Infrastruktura i Środowisko".

 W ramach klastra przewiduje się również uruchomienie magazynów energii, których właścicielem mają być uczestniczące w klastrze jednostki samorządowe. Również w tym celu twórcy klastra chcą pozyskać dofinansowanie ze wspomnianych unijnych programów operacyjnych. Obecnie twórcy klastra ubiegają się o przyznanie im przez Ministerstwo Energii statusu Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, co powinno otworzyć drogę do nowych programów, z których świdwiński klaster mógłby otrzymać środki na wdrożenie lokalnego systemu energetycznego.

Gramwzielone.pl