Nauka o klimacie


Nowy podręcznik o klimacie

2021-01-19
galeria
Zespól naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego opracował nowy, ciekawy podręcznik o klimacie. Podręcznik dostępny jest zarówno jako książka, jak i zbiór materiałów praktycznych, z których łatwo przygotować ciekawą lekcję. To 306 stron wiedzy o klimacie podanej w przystępny sposób, rozłożonej na 13 lekcji.

„Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu” to pierwszy w Polsce interdyscyplinarny podręcznik poświęcony zmianie klimatu. Powstał jako odpowiedź naukowców na pilną potrzebę powszechnej edukacji o kryzysie klimatyczno-ekologicznym.

– Wyedukowanie społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych jest nie tylko społecznym obowiązkiem szkół wyższych, ale także koniecznym krokiem w walce o zatrzymanie postępującej szybko degradacji środowiska naturalnego oraz niedopuszczenie do przekroczenia krytycznego punktu, po którym dojdzie do nieodwracalnej zmiany klimatu na Ziemi – mówi dr Magdalena Budziszewska z Wydziału Psychologii UW.

Podejście interdyscyplinarne

Podręcznik „Klimatyczne ABC…” pod redakcją naukową dr Magdaleny Budziszewskiej z Wydziału Psychologii UW, dr Aleksandry Kardaś z Wydziału Fizyki UW oraz Zbigniewa Bohdanowicza z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW to praca zbiorowa 16 badaczy, którzy reprezentują wiedzę z zakresu fizyki, chemii, biologii, ekologii, geografii, ekonomii, psychologii, wiedzy o społeczeństwie oraz inżynierii. Książkę przygotowali wspólnie naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Od czasów rewolucji przemysłowej, rozwijając przemysł i rolnictwo, zaczęliśmy emitować do atmosfery coraz więcej i więcej gazów cieplarnianych. Zaburzyliśmy naturalny obieg węgla w przyrodzie i doprowadziliśmy do globalnej zmiany klimatu. Zrozumienie przyczyn i konsekwencji tego zjawiska wymaga połączenia wiedzy o zjawiskach fizycznych w atmosferze i oceanie, ale też tych, w których biorą udział organizmy żywe i całe nasze uprzemysłowione społeczeństwo. W naszym podręczniku staraliśmy się pokazać, jak te wątki przeplatają się i łączą na wielu poziomach – tłumaczy dr Aleksandra Kardaś.

Struktura publikacji

Książka podzielona jest na cztery części, przedstawiające mechanizmy i przyczyny globalnego ocieplenia, jego konsekwencje oraz działania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu. Zawiera 13 lekcji oraz 25 pytań i odpowiedzi eksperckich z podaniem źródeł, raportów międzynarodowych organizacji, artykułów naukowych czy linków do listów otwartych naukowców z całego świata. Duży nacisk położono na przystępność treści oraz spójny podział materiału. Podręcznik może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny dla uczniów i studentów.

Skąd wziąć wydawnictwo?

Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony Wydawnictw UW. Materiały edukacyjne, w formacie przyjaznym nauczycielom, podzielone na poszczególne lekcje można również pobrać ze strony www.KlimatyczneABC.uw.edu.pl.

Warto wspomnieć

Warto wspomnieć, że pierwsze ABC zmian klimatu było od ponad 10 lat opracowane przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju. Powstało kilka wydań w przystępny sposób napisanej broszury o zmianach klimatu, z których III zostało wydane jeszcze w 2009 roku. Nowe wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego jest jednak na pewno bez porównania dokładniejsze. 

Źródło: Uniwersytet Warszawski