Nauka o klimacie


Niemcy mogą osiągnąć zerową emisję netto do 2045 r. przy zerowych kosztach netto

2021-09-14
galeria
Niemcy mogą przekształcić swoją gospodarkę w zerową emisję netto do 2045 r. przy zerowych kosztach netto, ponieważ przejście na zielone technologie otwiera nowe rynki i możliwości wzrostu, stwierdziła firma konsultingowa McKinsey.

W swoim raporcie "Net-Zero Germany" McKinsey powiedział, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat zdecyduje, czy cel na 2045 r. może zostać osiągnięty w ekonomicznie opłacalny sposób, a do 2045 r. Niemcy będą musiały zainwestować bilion euro w nową infrastrukturę i pięć bilionów euro w modernizację istniejącej infrastruktury.

Rządowy cel przekształcenia niemieckiej gospodarki w zerową emisję netto do 2045 r. jest osiągalny przy zerowych kosztach netto, jeśli podjęte zostaną systematyczne i skoordynowane działania we wszystkich sektorach, stwierdziła firma konsultingowa McKinsey. W swoim raporcie"Net-Zero Germany"McKinsey stwierdził, że przejście na czystsze technologie może otworzyć nowe rynki i możliwości wzrostu oraz zapewnić Niemcom pozycję lidera w kluczowych branżach.

Następne dziesięć lat zadecyduje, czy cel na 2045 r. może zostać osiągnięty w sposób ekonomicznie opłacalny, a do 2045 r. Niemcy będą musiały zainwestować bilion euro w nową infrastrukturę i pięć bilionów euro w modernizację istniejącej infrastruktury.

"Oszczędności osiągnięte dzięki działaniom na rzecz klimatu do 2045 r. mogą zrekompensować koszty dekarbonizacji"- czytamy w komunikacie, dodając, że szybkość wdrażania musiałaby znacznie wzrosnąć. Stefan Helmcke z McKinsey powiedział, że kraj stoi w obliczu "jednej z najważniejszych i najbardziej złożonych transformacji, jakie kiedykolwiek widzieliśmy", która może zadziałać tylko wtedy, "gdy wszystkie firmy w Niemczech zrozumieją, że zrównoważony rozwój musi być podstawową częścią ich strategii biznesowej".

Niemcy postanowiły stać się neutralne dla klimatu do 2045 r. dzięki reformie ustawy o działaniach na rzecz klimatu. Transformacja wszystkich sektorów gospodarki i części społeczeństwa będzie ogromnym przedsięwzięciem. Najbliższe dziesięć lat jest często postrzegane jako niezbędne, a kolejny rząd Niemiec po wyborach 26 września będzie kształtem kluczowych lat transformacji.

Inwestycje w nową infrastrukturę obejmują nowe instalacje energii ze źródeł odnawialnych, pojazdy i systemy grzewcze, podczas gdy inwestycje w istniejącą infrastrukturę musiałyby być konsekwentnie doprowadzone do wymogów dotyczących działań w dziedzinie klimatu. Jedno na pięć miejsc pracy zostanie bezpośrednio dotknięte transformacją, podczas gdy całkowita liczba miejsc pracy prawdopodobnie wzrośnie na drodze do gospodarki zerowej netto, argumentowała firma konsultingowa.

McKinsey twierdzi, że działania muszą koncentrować się na pięciu sektorach o najwyższych emisjach:

  • Energia: Moc odnawialna musi zostać doprowadzona do 650 gigawatów (GW), co oznacza, że prędkość ekspansji musi się co najmniej potroić. Sieć energetyczna musi zostać rozbudowana o 25 procent i bardziej elastyczna dzięki magazynowaniu  i  zarządzaniu obciążeniem.
  • Przemysł: Podstawowe gałęzie przemysłu materiałowego, takie jak stal lub chemikalia, muszą zostać zdekarbonizowane, na przykład poprzez konwersję na zielony wodór, a także wykorzystanie wychwytywania CO2 i paliw syntetycznych. Zmiany w tym zakresie będą w dużej mierze napędzane przez stronę popytu, na przykład producentów samochodów poszukujących bardziej ekologicznych materiałów wsadowych, twierdzi firma konsultingowa. Potrzebne będzie również podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym, aby przemysł stał się na czas czystszy.
  • Transport: Mobilność bezemisyjną musi zostać wkrótce osiągnięta dzięki pojazdom elektrycznym i napędzanym wodorem. Do 2030 r. co tydzień należy budować około 2000 punktów ładowania, aby utworzyć wymaganą infrastrukturę dla samochodów elektrycznych, a także zwiększyć wykorzystanie wspólnych i inteligentnych koncepcji mobilności.
  • Budynki: Wszystkie istniejące budynki w kraju muszą zostać odnowione i ocieplone. Każdy budynek musi być wyposażony w pompy ciepła lub systemy ciepłownicze,  w zależności od warunków regionalnych.
  • Rolnictwo: Istniejące technologie mogą już zapewnić znaczną część niezbędnej redukcji emisji, na przykład biogazownie beztlenowe, ale potrzebne są również nowe procedury, na przykład w celu rozwiązania problemu emisji metanu. Ponadto należy zachęcać konsumentów do dostosowywania diety do produktów regionalnych i roślinnych oraz do minimalizowania ilości odpadów.
  • Finanse: Chociaż banki i inne instytucje finansowe nie ponoszą odpowiedzialności za żadne znaczące emisje bezpośrednie, mają do odegrania kluczową rolę w transformacji, przechodząc na ekologiczne instrumenty finansowe oparte na kryteriach zrównoważonego rozwoju (ESG) i w większym stopniu wykorzystują modele rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla.