Nauka o klimacie


Drugi najgorętszy lipiec w Europie w historii pomiarów

2021-08-09
galeria
The Copernicus Climate Change Service (C3S), realizowany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych na zlecenie Unii Europejskiej, rutynowo publikuje comiesięczne biuletyny klimatyczne informujące o obserwowanych zmianach w globalnej temperaturze powietrza o powierzchni, pokrywie lodowej morskiej i zmiennych hydrologicznych . 

Wszystkie zgłoszone odkrycia opierają się na analizach komputerowych wykorzystujących miliardy pomiarów z satelitów, statków, samolotów i stacji pogodowych na całym świecie.

Temperatura powietrza na powierzchni:

  • Lipiec 2021 podobnie jak lipiec ubiegłego roku 2020 są na trzecim miejscu jako najcieplejszy lipiec na świecie w historii pomiarów, mniej niż 0,1°C chłodniejsze, niż lipiec 2019 r. i lipiec 2016 r.
  • Był to drugi najcieplejszy lipiec w historii pomiarów dla Europy
  • Fale upałów wystąpiły od Bałtyku po wschodnią część Morza Śródziemnego
  • Zachodnia Ameryka Północna nadal doświadczała anomalnie wysokich temperatur; części Dalekiego Wschodu również były znacznie powyżej średniej

Mapa i podane wartości danych pochodzą ze zbioru danych ERA5 ECMWF Copernicus Climate Change Service. Średnie powierzchniowe temperatury w regionie europejskim dotyczą tylko lądu z następującymi granicami długości/szerokości geograficznej: 25W-40E, 34N-72N.

C3S zastosował się do zalecenia Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), aby wykorzystać ostatni 30-letni okres do obliczania średnich klimatycznych i zmienił się na okres referencyjny 1991-2020 w Biuletynach Klimatycznych C3S obejmujących styczeń 2021 r. Dla przejrzystości przedstawiono liczby i grafiki zarówno dla nowego, jak i poprzedniego okresu (1981-2010).