Inicjatywy lokalne


Wykorzystanie OZE w województwie zachodniopomorskim

2019-10-02
Dynamiczny rozwój instalacji służących do wytwarzania zielonej energii sprawił, że województwo zachodniopomorskie od początku wdrażania tego typu inwestycji jest niekwestionowanym liderem w naszym kraju.

Obecnie 79 proc. energii zużywanej w województwie pochodzi ze źródeł odnawialnych. To wartości, które niewątpliwie robią wrażenie. Przyjrzyjmy się nieco bliżej, w jaki sposób korzysta się z zasobów odnawialnych na terenie tego województwa.

Energetyka wiatrowa

Z racji położenia geograficznego najintensywniej rozwija się tutaj energetyka wiatrowa. Sprzyja temu niewątpliwie wietrzna pogoda i stosunkowo niska gęstość zaludnienia, która ułatwia znalezienie gruntu pod budowę wiatraków. Nie bez znaczenia jest także mnogość dużych gospodarstw rolnych, których tereny również mogą posłużyć jako miejsce pod wiatraki.

W 2018 roku (dane na dzień 31.03.2018) moc zainstalowana w 1199 instalacjach wiatrowych dała zachodniopomorskiemu pierwszą pozycję w Polsce. Warto w tym miejscu dodać, że mówiąc o instalacjach wiatrowych, mamy na myśli zarówno pojedyncze turbiny należące do mieszkańców, elektrownie, jak i największe w kraju farmy wiatrowe, tj. Karścino-Pobłocie (moc 90 MW), Marszewo (80 MW) czy Resko II (76 MW).

Wiatraki generują dużą ilość energii, ale  z racji szerokości geograficznej, w jakiej znajduje się nasz kraj i związanych z tym warunków pogodowych, ich działalność w ciągu roku jest mocno ograniczona.

Energia z biomasy i biogazu

To zdecydowanie najbardziej efektywny sposób wytwarzania energii odnawialnej w sposób ciągły, zaplanowany i przewidywalny przez cały rok. Niestety w tym przypadku barierę stanowią wysokie koszty eksploatacji. Mimo to moc zainstalowana w biogazowniach rolniczych w województwie zachodniopomorskim pozwoliła im osiągnąć pierwszą pozycję w Polsce (stan na dzień 31.03.2018). Natomiast zlokalizowane na tym terenie instalacje produkujące energię elektryczną z biomasy mieszanej dają zachodniopomorskiemu 7 pozycję w kraju (stan na dzień 31.03.2018.). Największym producentem energii z biomasy jest Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Na terenie województwa znajduje się również około 320 kotłów skutecznie spalających biomasę.

Energia geotermalna

Ten typ energii do produkowania ciepła wykorzystywany jest w zachodniopomorskim przez dwa przedsiębiorstwa: Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. oraz G-TERM ENERGY Sp. z o.o Geotermia Stargard.

Warto dodać, że spółka ze Stargardu w 2018 roku dostarczyła do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie (PEC) około 34,1% całości ciepła wyprodukowanego przez PEC. Jak widać, energetyka odnawialna coraz śmielej wkracza w życie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, nawet jeśli na co dzień nie są tego świadomi, odpoczywając we własnych, ciepłych mieszkaniach.

Energetyka wodna

W województwie działają także 64 elektrownie wodne, które zmieniają energię wody w energię elektryczną. Najwięcej jest ich w powiatach łobeskim, gryfickim, koszalińskim, stargardzkim i myśliborskim.

Fotowoltaika

Wykorzystanie energii słonecznej w województwie zachodniopomorskim z roku na rok zyskuje na popularności. Wynika to m.in. z możliwości pozyskania dofinansowania zarówno przez jednostki samorządowe, jak i osoby fizyczne, które chcą korzystać z tego typu instalacji w ramach programu Prosument.

UWAGA WARSZTATY!

Jeśli chcesz poznać wybrane instalacje OZE województwa zachodniopomorskiego, np. Geotermię w Pyrzycach lub instalację fotowoltaiczną we wspólnocie mieszkaniowej w Szczecinie, głoś się na warsztaty połączone z wizją lokalną tych instalacji. To unikalna szansa zobaczyć OZE w działaniu! Szczegoły na www.pine.org.pl/warsztaty-oze

Artykuł oryginalny znajduje się na stronie: https://wszczecinie.pl/aktualnosci,wykorzystanie_oze_w_wojewodztwie_zachodniopomorskim,id-32630.html

Artykuł sfinansował dla Ciebie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to część projektu pt.: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację Baltic Natura.