Inicjatywy lokalne


Poparcie apelu o dyskusję na temat planowania przestrzennego

2019-07-11
galeria
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne poparło apel Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Instytutu Spraw Publicznych o przeprowadzenie dyskusji na temat planowania przestrzennego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne popiera Apel Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Instytutu Spraw Publicznych do przyszłego Premiera Rządu RP o przeprowadzenie dyskusji na temat sposobu realizacji inwestycji w Polsce w formule planowania przestrzennego.

Na posiedzeniu Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dniu 20 maja 2019 r. została podjęta Uchwała nr 55/2019, w której Zarząd Krajowy Towarzystwa zadeklarował wsparcie tej inicjatywy.

Źródło problemu

Wśród głównych wad obecnego stanu gospodarki przestrzennej oraz źródeł katastrofalnych strat wymieniane są:

  • Niezadowalający stan obsługi infrastruktury publicznej. Wynika on z wadliwej, ekstensywnej i nieracjonalnej struktury przeznaczania i zagospodarowania terenów.
  • Brak uzbrojenia terenów. Na terenach ekstensywnej zabudowy samorządy nie są w stanie zapewnić dostępu – zwłaszcza dla zabudowy mieszkaniowej
  • Chaotyczna zabudowa i dysfunkcje urbanistyczno-przestrzenne. Wadliwe zagospodarowanie wynika z nadmiernego liberalizmu w obszarze planowania i potwierdzonej patologicznej roli administracyjnej decyzji o warunkach zabudowy (tzw. wuzetek),
  • Nadpodaż gruntów inwestycyjnych o niskim potencjale lokalizacyjnym. Problem ten dotyczy wadliwej struktury terenów osiedleńczych: zbyt małej powierzchni działek, nieuporządkowanych stanów własnościowych, braku scaleń i dostępu do infrastruktury.
  • Niezrównoważona gospodarka przestrzenna samorządów, wynikająca z braku zapewnienia dochodów z racjonalnie prowadzonej polityki przestrzennej, jak też wysokich kosztów generowanych przez nadpodaż gruntów budowlanych i rozproszenie osadnicze.
Przeczytaj treść uchwały tutaj

Artykuł jest częścią projektu "Make Europe Sustainable for All"