Inicjatywy lokalne


Niepohamowana produkcja i konsumpcja wykańczają naszą planetę

2021-04-29
galeria
80% polskiej młodzieży łączy zachowania konsumpcyjne z degradacją środowiska i uważa, że nadszedł czas na zmiany. Zdecydowana większość młodych Europejczyków sądzi, że rząd powinien dążyć do gospodarki zrównoważonej. Tak wynika z raportu kampanii #KlimatNaZmiany: „Co młodzież mówi o zmianach klimatu? Wyniki sondażu”. Prezentuje on rezultaty badań przeprowadzonych wśród młodych mieszkańców 23 krajów europejskich, w tym Polski.

W Dzień Ziemi, 22 kwietnia, wystartowała kampania #KlimatNaZmiany prowadzona przez organizacje z 13 krajów europejskich. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest jej polskim partnerem. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na wpływ obecnego modelu gospodarczego i naszego stylu życia na zmiany klimatu, a w rezultacie na migracje klimatyczne.  #KlimatNaZmiany nagłaśnia problemy, wskazuje rozwiązania, angażuje młodzież.

Start międzynarodowej kampanii #KlimatNaZmiany w Światowy Dzień Ziemi, to nie przypadek. W Unii Europejskiej żyjemy tak, jakbyśmy mieli do dyspozycji nie jedną planetę, a 2,8 Ziemi. Nadmierna konsumpcja w Europie i innych regionach o wysokim dochodzie napędza degradację środowiska także w mniej uprzywilejowanych krajach oraz prowadzi do utraty bezpiecznego miejsca i środków do życia przez mieszkających tam ludzi. Zmiana jest potrzebna od zaraz.

Raport:Co młodzież mówi o zmianach klimatu? Wyniki sondażu”

Nawet w środku pandemii COVID-19 europejska młodzież uważa walkę ze zmianami klimatu za priorytet i obawia się, że odczuje ich skutki osobiście. 77% zgadza się, że nasze społeczeństwo nie może trwać przy swoich nawykach konsumpcyjnych, jeśli chcemy chronić środowisko naturalne. Ponad 70% uważa, że jeśli plany rządu nie obejmują przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wpływa to negatywnie na gospodarkę. Są to wyniki sondażu Ipsos przeprowadzonego wśród młodych ludzi w 23 krajach europejskich, opublikowane raporcie „Co młodzież mówi o zmianach klimatu?”. Sondaż zleciła kampania #KlimatNaZmiany.

Według raportu młodzi Polacy wydają się być krytycznie nastawieni do obecnego modelu ekonomicznego: 80% łączy zachowania konsumpcyjne z degradacją środowiska, a 65% zgadza się ze stwierdzeniem, że model ekonomiczny faworyzuje osoby bogate i wpływowe. Znaczna część młodych ludzi w Europie uważa, że największą odpowiedzialność za walkę ze zmianami klimatu ponoszą biznes i przemysł (52%) oraz rządy krajów (49%).

Raport „Ku gospodarce dobrostanu”

Odczucia młodych Europejczyków dotyczące przyczyn i skutków kryzysu klimatycznego, a także konieczność wprowadzenia zmian, potwierdzają autorzy innego raportu kampanii #KlimatNaZmiany pt. „Ku gospodarce dobrostanu”.

Raport identyfikuje przyczyny źródłowe kryzysu klimatycznego i społecznego w jakim się znaleźliśmy: dawne i obecne nierówności między krajami i wewnątrz krajów, pogłębiającą się koncentrację władzy gospodarczej i politycznej oraz skupienie się na wzroście gospodarczym i strukturalną zależność od tego wzrostu. Wskazuje również kierunek zmian. Sprawiedliwy pod względem społecznym i ekologicznym system gospodarczy musi zakładać koniec struktur wyzysku, demokratyzację gospodarki, mniejsze zużycie surowców i uniezależnienie się od potrzeby ciągłego wzrostu. Idee te obrazuje przedstawiony w raporcie model „ekonomii obwarzanka” opracowany przez ekonomistkę Kate Raworth. Zakłada on stworzenie gospodarki, która zaspokaja potrzeby społeczne i prawa człowieka wszystkich ludzi, przy jednoczesnym poszanowaniu granic planety. Raport zawiera pogłębione analizy i rekomendacje zmian.

Petycja: Stop zmianom klimatu, czas na klimat na zmiany

Z rekomendacji zawartych w raporcie wynikają postulaty kampanii #KlimatNaZmiany dotyczące przyśpieszenia neutralności klimatycznej UE, przejścia do gospodarki odpowiedzialnej ekologicznie i społecznie, zapewnienia wsparcia krajom dotkniętym zmianami klimatu i ochrony migrantów klimatycznych oraz umożliwienie młodzieży udziału w podejmowaniu decyzji politycznych. Postulaty te można poprzeć podpisując petycję: https://www.ekonsument.pl/KlimatNaZmiany  

Petycja zostanie przekazana przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

 Źródło: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie