Inicjatywy lokalne


Kaucja wraca, czyli drugie podejście do butelek zwrotnych

2021-05-27
galeria
Sztandarowa akcja, WRZUCAM. Nie wyrzucam., która wyjaśnia, na czym polega system kaucyjny dla opakowań po napojach oraz przedstawia argumenty za jego wprowadzeniem, zmienia strategię kampanii społecznej, a co najbardziej zauważalne - nazwę oraz logotyp.

Nowa nazwa KAUCJA WRACA oznacza, że kampania na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego wkroczyła w nowy etap. Dzięki zmianom chcemy dotrzeć do jak najszerszych kręgów społeczeństwa i zachęcić je do czynnego wyrażenia swojego poparcia dla systemu kaucyjnego oraz założeń systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

System kaucyjny to...

...mechanizm, w którym konsumenci kupujący napój płacą dodatkową kwotę (kaucję), która jest im zwracana w momencie, gdy oddają opakowanie do punktu odbioru w sklepie. System ma na celu zachęcenie konsumentów do zwracania pustych butelek plastikowych, szklanych czy puszek, aby zapewnić ich ponowne użycie lub recykling.

Z badań opinii przeprowadzonych w 2019 r. przez Biostat wynika, że aż 90% społeczeństwa chce systemu kaucyjnego na opakowania jedno- i wielorazowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SYSTEMIE KAUCYJNYM!

Pierwsze podejście, czyli umacniamy pozycję

W pierwszym etapie kampanii, która rozpoczęła się we wrześniu 2019 r.:

  • daliśmy się poznać jako zespół ekspercki,
  • braliśmy udział w ministerialnych konsultacjach,
  • zawiązaliśmy koalicję odpadową z 17 ważnymi organizacjami pozarządowymi i przesłaliśmy wspólne stanowisko w tej kwestii do Ministra Środowiska i Klimatu, Michała Kurtyki
  • zebraliśmy kilkanaście tysięcy podpisów pod petycją TAK dla systemu kaucyjnego w Polsce, która również trafiła do Ministerstwa.

Kaucja wraca, czyli teraz my

Teraz przyszedł czas na edukację społeczeństwa i zmiany postaw obywateli. Chcemy, by wiedza o systemie kaucyjnym jako skutecznym narzędziu w gospodarce odpadami stała się powszechna wśród Polaków. Oczywiście nie rezygnujemy z aktywnego udziału w konsultacjach ministerialnych, nadal rozmawiamy z politykami wszystkich partii, wzmacniamy decydentów merytorycznie i pilnujemy jakości wdrażanych rozwiązań.

Dlaczego system kaucyjny?

➡ Dzięki wprowadzeniu systemu kaucyjnego w 10 krajach europejskich, poziom selektywnej zbiórki opakowań po napojach wyniósł ponad 85%.

➡ To jedyny sposób, aby osiągnąć cel 90% selektywnej zbiórki plastikowych butelek po napojach w terminach wyznaczonych przez unijne dyrektywy

➡ System obejmujący opakowania wielokrotnego użytku generuje o 50% mniej emisji CO2 niż w przypadku opakowań jednorazowych.

➡ To jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania przedostawaniu się tworzyw sztucznych do środowiska.

➡ Zapewnia recykling lepszej jakości, pozwalający na wykorzystanie w przemyśle spożywczym, a zebrane surowce osiągają znacznie wyższą cenę rynkową.

➡ Daje oszczędność gminom, a to oznacza oszczędności środków publicznych

➡ To dobry przykład wdrożenia zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta (wytwórcy i importerzy przejmują organizację i finansowanie systemu).

➡ 90% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego (Badanie Biostat, lipiec 2019 r.).

➡ Może zmniejszyć ilość opakowań po napojach w oceanach nawet o 40%.

Nazwa, czyli dobra karma nie jest zła

Dla lepszej rozpoznawalności zmieniliśmy nazwę projektu na chwytliwą, łatwiejszą do wymówienia i zapamiętania KAUCJA WRACA. Z jednej strony to odwołanie się do wspomnień wielu Polaków, którzy pamiętają butelki zwrotne i picie “na miejscu”. Z drugiej zaś, to nawiązanie do uniwersalnego prawa karmy, czyli prostego faktu, że każde działanie ma swój skutek. Zawracane do obiegu opakowania, to zdecydowanie przejaw dobrej karmy i pozytywnych skutków w postaci bezpiecznej przestrzeni wokół, czystego środowiska i powietrza bez zapachu palonego plastiku, a także liczne oszczędności. Zła karma jak nietrudno zgadnąć to jej odwrotność, z czego skutkami borykamy się na co dzień.

Logo, czyli nie tylko automaty

Zmianie ulega logo, które ma jak  najlepiej odzwierciedlać ideę systemu kaucyjnego w Polsce. Chcemy systemu, który obejmie wszystkie opakowania po napojach i będzie funkcjonował w trybie mieszanym. Oznacza to, że zbiórka pustych opakowań będzie oparta nie tylko o automaty RVM, ale i odbywać się w trybie zbiórki ręcznej w mniejszych sklepach. Nowy znak mocno nawiązuje do ważnej dla nas idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Współpraca, czyli razem dla planety

Od niemal dwóch lat pracujemy z wytrwałością na rzecz upowszechnienia wiedzy o systemie kaucyjnym i wprowadzenia go w Polsce. Aby nasza praca odniosła zamierzony skutek potrzebujemy wsparcia obywateli i powszechnego poparcia. Stale rosnąca świadomość Polaków dotycząca zanieczyszczenia środowiska odpadami cieszy. Nie bez wpływu są akcje sprzątania ziemi, świata, najbliższej okolicy. Jednak obok chętnych rąk i zapału potrzebujemy zmian systemowych. Aby wesprzeć nasze działania zachęcamy do podpisania petycji w sprawie wprowadzenia systemu kaucyjnego na wszystkie opakowania po napojach jedno- i wielorazowych.

PODPISZ PETYCJĘ!

Do dzieła, czyli pokaż się

Kampania obejmie swoim zasięgiem przede wszystkim social media: Facebook, Instagram i LinkedIn, a także Twitter. Założyliśmy grupę Kaucja wraca, do której zapraszamy każdego, kto ma dość opakowań po napojach, które napotykamy dosłownie wszędzie: w mieście, na wsi, w górach, nad jeziorem, w lesie, w parku, nad morzem, w rzekach. W grupie wrzucamy zdjęcia i podpisujemy producenta. Zdjęcia pokazują skalę problemu, z którym stykamy się dosłownie na każdym kroku. W planach mamy założenie podobnej grupy na LinkedIn i Instagramie.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Zero Waste