Inicjatywy lokalne


17 marca 2021: webinarium dla JST nt. możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Instrumentu Miejskiego

2021-03-11
galeria
29 marca 2021 r. rozpoczyna się 2 nabór wniosków o granty z European City Facility (EUCF), czyli Europejskiego Instrumentu Miejskiego, którego głównym celem jest wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w cele energetyczno-klimatyczne. W tej drugiej edycji grant w wysokości 60 000€ otrzyma aż 66 wnioskodawców – to ponad dwa razy więcej niż podczas pierwszego naboru.

Mobilizacja inwestycji miejskich

Inicjatywa EUCF ma wspierać samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne).  Jej nadrzędnym celem jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii w europejskich miastach i gminach. 

Sylwia Słomiak, krajowy ekspert EUCF: - Celem Europejskiego Instrumentu Miejskiego jest wsparcie samorządów na bardzo wstępnym etapie przygotowywania ambitnych projektów, których rezultatem będzie poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji CO2, a więc  w momencie, kiedy najczęściej nie zostały jeszcze wykonane audyty energetyczne czy szczegółowe analizy finansowe. Wszelkie takie analizy można sfinansować właśnie z grantu EUCF i w przeciwieństwie do innych podobnych instrumentów Pomocy Technicznej – nie jest wymagany wkład własny oraz nie jest narzucony termin rozpoczęcia realizacji docelowego projektu.

W ramach EUCF wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 60 000€ (do 100% kosztów kwalifikowalnych) oraz o pomoc ekspercką podczas prac nad wybraną koncepcją, obejmujących takie działania jak przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne. Proces składania wniosków jest prosty i składa się z dwóch etapów: szybkiej weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego online.

- W pierwszym pilotażowym naborze przyznano 30 grantów i dwa trafiły do Polski. Otrzymały je Sztum i Piaseczno. Sztum przygotuje Koncepcję Inwestycyjną dla pakietu działań, które docelowo pozwolą osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Przygotowane zostaną analizy dotyczące budowy nowych źródeł OZE i magazynów energii oraz segmentu dostaw wody, kanalizacji i oczyszczania ścieków. Za 12 miesięcy gotowa będzie Koncepcja, która ułatwi pozyskanie środków na rozpoczęcie realizacji tych inwestycji. Dla Piaseczna grant EUCF to również początek bardzo ambitnego kompleksowego programu transformacji energetycznej, redukcji emisji CO2 i poprawy jakości powietrza. Koncepcja Inwestycyjna, która zostanie przygotowana z grantu obejmie plan budowy ekologicznej elektrociepłowni i rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem nowych odbiorców. Warto pamiętać, że ambicją Europejskiego Instrumentu Miejskiego jest wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w cele energetyczno-klimatyczne również poprzez ułatwienie kontaktu pomiędzy JST i przedstawicielami instytucji finansowych. Inwestorzy zainteresowani współpracą z samorządami przy projektach dotyczących poprawy efektywności energetycznej i rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii mogą dołączyć do sieci EUCF Investor Network rejestrując się na stronie www.eucityfacility.eu, dzięki czemu uzyskają dostęp do ok. 200 kompleksowych Koncepcji Inwestycyjnych przygotowanych przez samorządy w całej Europie przy wsparciu Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Koncepcje Inwestycyjne opracowane w oparciu o najlepsze praktyki pozwolą szybko ocenić korzyści z udziału w realizacji ambitnych inwestycji z zakresu transformacji energetycznej – dodaje Sylwia Słomiak.

Europejski Instrument Miejski

Europejski Instrument Miejski ma na celu:

  • dostarczenie miastom praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, inspirowanej najlepszymi praktykami europejskimi, w celu pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych,
  • budowanie kompetencji urzędników w opracowywaniu nowych projektów i zapewnienie im narzędzi oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy,
  • ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego oraz finansowania ze środków UE m.in.: Europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny (EFSI), program Horyzont 2020 oraz usługi Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 

Kiedy drugi nabór?

Podczas drugiego naboru, który potrwa od 29 marca do 31 maja 2021 r. grant w wysokości 60 tys. € otrzyma aż 66 wnioskodawców – ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku pierwszej edycji.  Rozszerzona została też lista kwalifikowalnych JST (m.in. o powiaty i związki gmin).

Webinarium informacyjne

Aby dowiedzieć się więcej o zmianach w ramach EUCF, które będą obowiązywać podczas aplikowania w drugim naborze, zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium informacyjnym, które odbędzie się 17 marca w godzinach 10:00-12:00. Podczas tego wydarzenia krajowy ekspert EUCF w Polsce przedstawi najważniejsze informacje dotyczące podmiotów kwalifikowalnych do składania wniosków, procesu aplikowania czy rodzaju działań jakie mogą zostać sfinansowane. 

Rejestracja na spotkanie: https://zoom.us/webinar/register/WN_faGOKa_BSDSvQ6znpU-Zag

Więcej informacji o EUCF na oficjalnej stronie www.eucityfacility.eu oraz http://www.pnec.org.pl/pl/eucf

Wnioskodawcy w Polski mogą się także zarejestrować do newslettera, aby otrzymywać informacje o kolejnych naborach i webinarach informacyjnych:

http://www.pnec.org.pl/pl/eucf/764-chce-otrzymywac-informacje-o-inicjatywie-european-city-facility

Informacja przekazana przez PNEC

 Sylwia Słomiak, krajowy ekspert EUCF