Energetyka


Wzywamy kraje europejskie do wycofania się z Traktatu Karty Energetycznej (ECT) i zatrzymania jej ekspansji na inne kraje

2021-02-23
galeria
Aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu, musimy utrzymać paliwa kopalne w ziemi. Ale rządy, które wycofują węgiel, kończą produkcję gazu lub wstrzymują rurociągi naftowe, mogą zostać pozwane przez korporacje przed prywatnymi sądami i zostać pociągnięte do odpowiedzialności za miliardy odszkodowań.

Umożliwia to Traktat Karty Energetycznej (ECT). Naszym celem jest, aby rządy europejskie i Komisja Europejska wycofały się z tego antyklimatycznego traktatu i powstrzymały jego ekspansję na jeszcze więcej krajów. Aby tak się stało, trwająca reforma ECT musi być postrzegana jako porażka i musimy rozwinąć presję społeczną.

Duża koalicja organizacji (CAN Europe, CEO, FoEE, TNI, WeMove.eu, Campact, Europe Beyond Coal i ponad 20 innych) wystosuje jutro petycję wzywającą kraje europejskie do wycofania się z Traktatu Karty Energetycznej (ECT) i zatrzymać ekspansję na inne kraje. ECT pozwala firmom zajmującym się paliwami kopalnymi pozywać państwa za podjęcie działań na rzecz klimatu i dochodzić ogromnych kwot odszkodowań

Ta kampania zwiększy presję na kluczową rundę negocjacyjną dotyczącą reformy ECT, która odbędzie się w dniach 2-5 marca.

Podpisz petycję poniżej:

https://caneurope.org/ect-petition/