Energetyka


Wytwarzanie energii słonecznej w UE osiąga rekordowy poziom

2021-08-19
galeria
Dostawy energii słonecznej w Unii Europejskiej w czerwcu i lipcu wzrosły do rekordowego poziomu w 2021 r., Stanowiąc 10% całkowitej energii elektrycznej wyprodukowanej w regionie, podał w środę (18 sierpnia) niezależny think-tank klimatyczny Ember.

27 krajów bloku wygenerowało prawie 39 terawatogodzin (TWh) energii z paneli słonecznych w czerwcu i lipcu, co stanowi wzrost o 10,9 TWh w stosunku do 2018 r., Dane z Ember wykazały.

Nowe rekordy zostały również ustanowione w ośmiu krajach UE, w tym w Hiszpanii i Niemczech, ponieważ produkcja i wykorzystanie paneli wzrosły.

"Istnieją ekscytujące zielone pędy na głównych rynkach energii słonecznej, gdzie energia słoneczna startuje, ale ogólnie nie rośnie wystarczająco szybko" - powiedział analityk Ember Charles Moore.

Całkowita produkcja z paneli słonecznych opóźniła dostawy energii elektrycznej z węgla, które wyniosły 14% dla regionu w czerwcu i lipcu 2021 r.

W ramach pakietu polityk klimatycznych Komisja Europejska zaproponowała przegląd przepisów dotyczących energii odnawialnej, które decydują o tym, jak szybko blok musi zwiększyć wykorzystanie źródeł takich jak energia wiatrowa, słoneczna i biomasa wytwarzana ze spalania pelletu drzewnego lub wiórów.

Wyznaczyła ona UE pośredni cel zwiększenia udziału takiej energii ze źródeł odnawialnych do 40 proc. zużycia końcowego do 2030 r., z około 20 proc. w 2019 r.

Dane Ember pokazały, że Niemcy utrzymały największy udział w produkcji energii słonecznej w regionie, z 11,5 TWh do 13,4 TWh, co stanowiło 17% całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju w okresie letnim w 2021 r.

Hiszpania miała największy wzrost w okresie letnim w ciągu czterech lat, ponad dwa, ponad dwa, z 3,1 TWh w 2018 r. do 6,4 TWh w 2021 r., Co stanowiło 16% całkowitej energii elektrycznej wyprodukowanej w kraju w 2021 r.

Holandia wykazała drugi co do wielkości wzrost w ciągu czterech lat, prawie potroiła produkcję paneli słonecznych do 3,2 TWh z 1,1 TWh w 2018 r., Zwiększając całkowity udział energetyczny kraju o 10% do 17%.

Znaczny wzrost produkcji energii w obu krajach był "odzwierciedleniem" ambitnego ustawodawstwa, powiedział Charles.

Włochy były trzecim co do wielkości producentem energii z paneli słonecznych w 2021 r., Ale nie odniesieli znaczącego wzrostu w tym samym okresie, z 5,7 TWh do prawie 6 TWh.

Podaż energii słonecznej w UE-27 wzrosła średnio o 14 TWh rocznie w 2019 i 2020 r. i oczekuje się, że zrobi to samo w 2021 r., Ale będzie musiała podwoić do 30 TWh rocznie, aby osiągnąć cele klimatyczne na 2030 r.

Źródło: euractiv.com