Energetyka


Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka

2021-07-04
galeria
Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Chcemy odpowiedzieć na pytania: Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika?

Zajmiemy się też zagadnieniem czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania? 

Zmierzymy się z tymi problemami podczas cyklu spotkań.

Już 06.07.2021 o godzinie 11.00 odbędzie się trzecia z czterech dyskusji. Jej tematem będzie: „Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka”.

Udział w dyskusji wezmą miedzy innymi:

  • Leszek Drogosz - Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
  • Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca Koordynatora ds. Edukacji i Promocji LIFE-UrbanWind.PL
  • Dyskusję poprowadzi Krzysztof Sołoducha – Grupa Sztuka Architektury

Weź bezpłatny udział w dyskusji – link  

FB -  https://www.facebook.com/events/324798429186135/

YT -  https://youtu.be/zhIlsRO3znA

 

Zapraszamy na kolejną dyskusję:

13.07.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii w układach synergicznych z innym OZE”

Pierwszą dyskusję - „Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych” – można zobaczyć tutaj  https://youtu.be/wbEz4s_DN_A

Druga dyskusję - „Recykling energii, jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych” – można zobaczyć tutaj https://youtu.be/UhR893Q8Mgc

Organizatorzy:

 

Partner:

 

Patroni medialni: