Energetyka


Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych

2021-06-11
galeria
Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Chcemy odpowiedzieć na pytania: Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika?

Zajmiemy się też zagadnieniem czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania? 

Zmierzymy się z tymi problemami podczas cyklu spotkań.

Już 15.06.2021 o godzinie 11.00 odbędzie się pierwsza z czterech dyskusji. Jej tematem będzie: „Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych”.

Udział w dyskusji wezmą miedzy innymi: Leszek Drogosz  - Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Jacek Kisiel – Urząd Miasta Warszawa - Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Anna Łasica-Czaplejewska – LIFE-UrbanWind.PL.

Dyskusję poprowadzi Krzysztof Sołoducha – Grupa Sztuka Architektury

Weź bezpłatny udział w dyskusji – link  https://www.facebook.com/events/855089178426339/

Zapraszamy na kolejne dyskusję:

23.06.2021 godzina 14.00 – „Recykling energii jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych”

30.06.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka”

06.07.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii w układach synergicznych z innym OZE”

Organizatorzy:

 

Partner:

 

Patroni medialni: