Energetyka


Przedsiębiorstwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji są bardzo zainteresowane zaspokojeniem ich zapotrzebowania na energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii

2021-05-11
galeria
Podczas gdy firmy już dostrzegły potencjał gospodarczy energii odnawialnej, rządy regionu muszą dogonić rynek.

Polska stawia pierwsze kroki, aby zostać liderem morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku i rozważa złagodzenie restrykcyjnych przepisów. Natomiast w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji brakuje wspierających ram politycznych dla korporacyjnego pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Zapewnienie przedsiębiorcom łatwego dostępu do tańszych odnawialnych źródeł energii może zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną krajów wyszehradzkich i wzmocnić ich pozycję w przemysłowym łańcuchu dostaw. W tym celu rządy muszą zapewnić stabilne otoczenie regulacyjne.

Obejmuje to wykazanie wyraźnego politycznego zaangażowania w energię odnawialną poprzez zwiększenie krajowych celów w zakresie energii odnawialnej, usunięcie barier regulacyjnych i administracyjnych utrudniających przyjmowanie korporacyjnych umów na zakup energii oraz stworzenie programów wsparcia finansowego w celu ułatwienia pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwa. Wymiana między krajami może przyspieszyć naukę na podstawie doświadczeń z innych krajów.

Niniejszy brief przedstawia wyniki ankiety i wywiadów z przeważnie międzynarodowymi firmami działającymi w regionie wyszehradzkim.

Przeczytaj cały brief tutaj

Briefjest częścią współpracy E3G i partnerów Platformy Visegrad + for Renewable Energy Platform, w tym Czeskiej Izby Energii Odnawialnej, Energiaklub, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, RE-Source Poland Hub i Słowackiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego.