Energetyka


Perspektywa światowych przemian energetycznych: ścieżka 1,5°C - raport IRENA

2021-07-01
galeria
World Energy Transitions Outlook wyznacza drogę dla świata do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego i powstrzymania tempa zmian klimatycznych poprzez przekształcenie globalnego krajobrazu energetycznego. Niniejszy raport przedstawia opcje ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C i doprowadzenia emisji CO2 do zera netto do 2050 r., oferując szczegółowe informacje na temat wyborów technologicznych, potrzeb inwestycyjnych, ram politycznych i społeczno-gospodarczych skutków osiągnięcia zrównoważonego, odpornego i integracyjna przyszłość energetyczna.

Ta perspektywa przedstawia kilka warunków wstępnych, które leżą u podstaw teorii zmian stojących za ścieżką IRENA o temperaturze 1,5°C.

Analiza IRENA pokazuje, że ponad 90% rozwiązań kształtujących pomyślny wynik w 2050 r. obejmuje energię odnawialną poprzez bezpośrednie dostawy, elektryfikację, efektywność energetyczną, ekologiczny wodór i bioenergię w połączeniu z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (BECCS). Innowacyjne rozwiązania zmieniają system energetyczny. Jednak niezbędne poziomy wdrożenia z prędkością zgodną z 1.5C będą wymagały ukierunkowanych polityk i środków.

Inwestycje w transformację energetyczną będą musiały wzrosnąć o 30% w stosunku do planowanych inwestycji, do łącznej kwoty 131 bln USD od chwili obecnej do 2050 r., ale przyniosą skumulowany zwrot w wysokości co najmniej 61 bln USD do 2050 r. Ostre korekty w przepływach kapitałowych i reorientacja inwestycji są niezbędne, aby dostosować energię do pozytywnej trajektorii gospodarczej i środowiskowej.

Przekształcony sektor energetyczny będzie miał 122 miliony miejsc pracy w 2050 r., a same miejsca pracy związane z energią odnawialną będą stanowić ponad jedną trzecią. Potrzebne są całościowe globalne ramy polityki, aby zbliżyć kraje do zobowiązania się do sprawiedliwej transformacji, która nie pozostawia nikogo w tyle i wzmacnia międzynarodowy przepływ finansów, zdolności i technologii.

Streszczenie raportu:

Gdzie jesteśmy w transformacji energetycznej?

Sektor energetyczny, znany z powolnego tempa zmian, przechodzi dynamiczną transformację. Imperatyw zmian klimatycznych, ubóstwa energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego jako podstawy rozwoju oraz strategia przemysłowa doprowadziła do powszechnego przyjęcia odnawialnych źródeł energii i powiązanych technologii jako niezbędne rozwiązanie. Siły napędowe polityki, rozwój technologii i współpraca międzynarodowa przeniósł te technologie z niszy do głównego nurtu, zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Nawet w oblicze zamieszania wywołanego pandemią COVID-19, zademonstrowane systemy oparte na OZE wykazały się niezwykłą odpornością, pokazując niezawodność techniczną systemu elektroenergetycznego opartego na OZE z wysokim udziałem energii słonecznej i wiatrowej.

Doszło do konsensusu, że transformacja energetyczna oparta na źródłach odnawialnych i technologiach zwiększających wydajność i konserwację to jedyny sposób, aby dać nam szansę w walce na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C do 2050r. Jeszcze kilka lat temu podejście skoncentrowane na odnawialnych źródłach energii, za którym opowiadała się IRENA, było uważane za idealistyczne. Dziś nawet jedni z najbardziej konserwatywnych graczy w energetyce zdali sobie sprawę, że jest to jedyna realistyczna opcja dla świata bezpiecznego klimatu. Tak głęboka i wszechobecna zmiana poglądów jest zakorzeniona w niezaprzeczalnych dowodach, nie tylko poważnych problemów na świecie, ale także trendów w technologii, polityce i rynkach.

Przez ostatnie siedem lat co roku do sieci dodawane było więcej energii odnawialnej niż z paliw kopalnych i energii jądrowej łącznie. Technologie energii odnawialnej dominują teraz na globalnym rynku dla nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej, ponieważ stały się najtańszymi źródłami energii elektrycznej na wielu rynkach. Rekordowy poziom 260 gigawatów (GW) wytwarzania opartego na OZE to pojemność która została dodana na całym świecie w 2020 r., ponad czterokrotnie większa od pojemności dodanej z innych źródeł (IRENA, 2021a). To obiecująca trajektoria szybkiej dekarbonizacji sektora energetycznego.

Pełen raport w języku angielskim przeczytasz TUTAJ