Energetyka


Koszty wytwarzania energii odnawialnej w 2020 r.

2021-06-23
galeria
W dekadzie 2010-2020 generowanie energii odnawialnej stało się domyślnym ekonomicznym wyborem dla nowych mocy. Trend polega nie tylko na tym, że odnawialne źródła konkurują z paliwami kopalnymi, ale także znacznie je podcinają, gdy potrzebne są nowe moce produkcyjne energii elektrycznej.

W latach 2000–2020 moce wytwórcze energii ze źródeł odnawialnych na całym świecie wzrosły 3,7-krotnie, z 754 gigawatów (GW) do 2 799 GW, ponieważ ich koszty gwałtownie spadły, napędzane przez stale ulepszane technologie, korzyści skali, konkurencyjne łańcuchy dostaw i coraz lepsze doświadczenie deweloperów . Koszty energii elektrycznej z fotowoltaiki słonecznej (PV) na skalę przemysłową spadły o 85% w latach 2010-2020.

W 2020 r. globalny średni ważony uśredniony koszt energii elektrycznej (LCOE) z nowych przyrostów mocy w lądowej energetyce wiatrowej spadł o 13% w porównaniu z 2019 r. W tym samym okresie LCOE morskiej energetyki wiatrowej spadł o 9%, a energetyki. w skali fotowoltaiki słonecznej (PV) o 7%.

Koszty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych gwałtownie spadły w ciągu ostatniej dekady dzięki stale ulepszanym technologiom, ekonomii skali, konkurencyjnym łańcuchom dostaw i coraz lepszym doświadczeniom deweloperów. Koszty energii elektrycznej z fotowoltaiki słonecznej (PV) na skalę przemysłową spadły o 85% w latach 2010-2020.

Koszt energii elektrycznej z energii słonecznej i wiatrowej spadł do bardzo niskiego poziomu. Od 2010 r. na całym świecie dodano łącznie 644 GW mocy wytwórczych energii odnawialnej, przy czym szacunkowe koszty były niższe niż najtańsza opcja opalana paliwami kopalnymi w każdym odpowiednim roku. W gospodarkach wschodzących 534 GW dodane po kosztach niższych niż paliwa kopalne obniży w tym roku koszty wytwarzania energii elektrycznej nawet o 32 miliardy dolarów.

Nowe projekty słoneczne i wiatrowe coraz bardziej podcinają nawet najtańsze i najmniej zrównoważone z istniejących elektrowni węglowych. Analiza IRENA sugeruje, że 800 GW istniejących mocy opalanych węglem ma koszty operacyjne wyższe niż nowe ogniwa fotowoltaiczne i wiatrowe na skalę użytkową, w tym 0,005 USD/kWh na koszty integracji. Zastąpienie tych elektrowni węglowych obniżyłoby roczne koszty systemu o 32 miliardy USD rocznie i obniżyłoby roczne emisje CO2 o około 3 gigatony CO2.

Program analizy kosztów IRENA gromadzi i raportuje dane dotyczące kosztów i wydajności technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych od 2012 roku. Dwa podstawowe źródła danych dla wskaźników kosztów i wydajności zawartych w niniejszym raporcie to Baza Danych Kosztów Odnawialnych IRENA oraz Aukcje i Energetyka IRENA Bazy danych umów zakupu (PPA). W tym roku po raz pierwszy raport zawiera również podsumowanie danych IRENA dotyczących kosztów przechowywania baterii za licznikiem i technologii słonecznej energii cieplnej w ciepłownictwie przemysłowym.

Oprócz przeglądu ogólnych trendów kosztów i ich czynników, raport szczegółowo analizuje składniki kosztów. Analiza obejmuje około 20 000 projektów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych z całego świata, wraz z danymi z 13 000 aukcji i umów zakupu energii ze źródeł odnawialnych.

Zobacz infografikę