Energetyka


Ile światowej ropy musi pozostać w ziemi?

2021-09-13
galeria
Analiza pokazuje, że przyszłość przemysłu paliw kopalnych jest ponura, a w grę wchodzą biliony dolarów aktywów.

Ogromna większość rezerw paliw kopalnych posiadanych obecnie przez kraje i firmy musi pozostać w ziemi, jeśli kryzys klimatyczny ma się zakończyć, wynika z analizy.

Badania wykazały, że 90% węgla i 60% rezerw ropy i gazu nie mogłoby zostać wydobytych, gdyby istniało nawet 50% szans na utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 1,5 ° C, temperatury, powyżej której uderzył najgorszy wpływ klimatu.

Badanie naukowe jest pierwszą taką oceną i obnaża ogromny rozdźwięk między celami klimatycznymi porozumienia paryskiego a planami ekspansji przemysłu paliw kopalnych. Naukowcy opisali sytuację jako "absolutnie rozpaczliwą".

"[Analiza] sugeruje, że wiele operacyjnych i planowanych projektów paliw kopalnych [jest] nieopłacalnych" - stwierdzili naukowcy, co oznacza, że biliony dolarów aktywów paliw kopalnych mogą stać się bezwartościowe. Nowe projekty dotyczące paliw kopalnych miały sens tylko wtedy, gdy ich pochowcy nie wierzyli, że świat podejmie działania w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego, stwierdzili naukowcy.

Wnioski z raportu są "ponure" dla przemysłu paliw kopalnych, co sugeruje, że produkcja ropy, gazu i węgla musiała już osiągnąć szczyt i od teraz będzie spadać o 3% rocznie. Państwa, które są w dużym stopniu uzależnine od dochodów z paliw kopalnych, takie jak Arabia Saudyjska i Nigeria, są szczególnie zagrożone. Minister z jednego ze stanów OPEC ostrzegł niedawno przed "niepokojami i niestabilnością",  jeśli ich gospodarki nie zdywersyfikują się na czas.

Aby utrzymać się poniżej 1,5 ° C, analiza mówi:

  • Stany Zjednoczone, Rosja i byłe państwa radzieckie mają połowę światowych rezerw węgla, ale będą musiały utrzymać 97% w ziemi, podczas gdy liczba dla Australii wynosi 95%. Chiny i Indie mają około jednej czwartej światowych rezerw węgla i będą musiały utrzymać 76% w ziemi.
  • Państwa Bliskiego Wschodu mają ponad połowę światowych rezerw ropy naftowej, ale będą musiały utrzymywać prawie dwie trzecie w ziemi, podczas gdy 83% kanadyjskiej ropy z piasków bitumicznych nie może być wydobywane.
  • Praktycznie cała niekonwencjonalna ropa naftowa lub gaz, na przykład ze szczelinowania, musi pozostać w ziemi i żadne paliwa kopalne nie mogą być wydobywane z Arktyki.

"To absolutnie desperackie" - powiedział prof. Paul Ekins z University College London w Wielkiej Brytanii i jeden z zespołu badawczego. "Nie zbliżamy się do celu paryskiego pod względem paliw kopalnych, które ludzie planują produkować".

"Ilekroć znajduje się ropa i gaz, każdy rząd na świecie, pomimo wszystkiego, co mógł powiedzieć [o klimacie], stara się wypompować go z ziemi do atmosfery tak szybko, jak to możliwe. Będzie to wymagało od prywatnych firm upisania swoich rezerw, ale w krajach z znacjonalizowanymi firmami naftowymi widzą one po prostu wyparowanie całej sterty ich bogactwa.

"Ale pozytywną stroną jest to, że naprawdę możemy to zrobić. Wiemy, że technologie czystej energii elektrycznej mogą być wdrażane na dużą skalę bardzo szybko, gdy zostaną wprowadzone mechanizmy polityczne, aby to zrobić. "

Naukowcy stwierdzili, że zapewnienie sprawiedliwej transformacji dla wielu pracowników w przemyśle paliw kopalnych ma kluczowe znaczenie.

Christiana Figueres, szefowa ONZ ds. Klimatu podczas podpisywanego porozumienia klimatycznego z Paryża, powiedziała: "Musimy utrzymać paliwa kopalne w ziemi. W bezpiecznej przyszłości nie ma miejsca na nowe wydobycie paliw kopalnych. Przejście na czystą energię musi zostać przyspieszone, aby utrzymać działalność człowieka teraz i chronić ludzkie dobro jutro.

Christophe McGlade, starszy analityk w Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), powiedział: "Badania podkreślają, w jaki sposób retoryka przeciwdziałania zmianom klimatu odbiega od rzeczywistości. Żadna z obietnic zerowych netto złożonych do tej pory przez główne kraje produkujące ropę i gaz nie zawiera wyraźnych celów ograniczenia produkcji.

Mike Coffin, analityk w think-tanku finansowym Carbon Tracker, powiedział: "Bardzo ważne jest, aby inwestorzy w firmy naftowe i gazowe byli świadomi ryzyka związanego z transformacją. Istnieje bardzo realne ryzyko, że aktywa osierocą".

Najnowszy raport stwierdza, że firmy ryzykują marnowanie ponad biliona dolarów na projekty niezgodne ze światem niskoemisyjnym, przy których najbardziej narażone są ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron i Shell.

W maju w raporcie IEA stwierdzono, że nie może być nowego rozwoju ropy, gazu lub węgla, jeśli świat ma osiągnąć zero netto do 2050 r. Raport ONZ z grudnia wykazał, że  produkcja paliw kopalnych musi gwałtownie spaść, aby utrzymać się poniżej 1,5 ° C i uniknąć "poważnych zakłóceń klimatycznych", ale kraje planują zwiększoną produkcję.

Nowe badania, opublikowane w czasopiśmie Nature,wykorzystały złożony model globalnego zużycia energii, który priorytetowo traktował wykorzystanie paliw kopalnych, które są najtańsze do wydobycia, takich jak saudyjska ropa naftowa, w celu wykorzystania pozostałego budżetu węglowego. Kosztowne i wysoce zanieczyszczające rezerwy, takie jak kanadyjskie piaski roponośne i wenezuelska ropa naftowa, pozostają w ziemi w modelu.

W analizie wyw.uściśniętość można było zniwelować zużycie paliw kopalnych, na przykład po tym, jak zużycie węgla w Indiach i Chinach wymagało czasu na wyeliminowanie. Uwzględniono również koszt alternatywnych źródeł energii odnawialnej w każdym kraju. Rezerwy zdefiniowano jako węgiel, ropę i gaz, które były ekonomiczne do wydobycia w 2018 r., Przed pandemią koronawirusa.

Proporcje nierozwiązywalnych rezerw wytworzonych w wyniku analizy są znacznie wyższe niż w przypadku powiązanej analizy w 2015r. Odzwierciedla to obniżenie docelowej temperatury z 2 °C do 1,5 °C oraz szybko spadające koszty odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych, przy czym te ostatnie mają znacznie zmniejszyć popyt na ropę naftową.

"Ponury obraz namalowany przez nasze scenariusze dla globalnego przemysłu paliw kopalnych jest najprawdopodobniej niedoszacowaniem tego, co jest wymagane" - stwierdzili naukowcy. Wynika to z faktu, że zastosowany budżet węglowy daje tylko 50% szans na 1,5 ° C i ponieważ naukowcy założyli znaczny poziom usuwania CO2 z atmosfery przy użyciu technologii, która nie została jeszcze udowodniona na dużą skalę.

Naukowcy stwierdzili, że istnieją pewne "obiecujące oznaki", a globalna produkcja węgla osiągnęła szczyt w 2013 r., A produkcja ropy naftowej jest obecnie uważana za na poziomie lub blisko szczytowego zapotrzebowania, nawet przez niektórych komentatorów branżowych. Powiedzieli, że działania mające na celu zmniejszenie produkcji mogą obejmować zniesienie dotacji, podatków, a nawet zakazów nowych poszukiwań. Dania i Kostaryka niedawno założyły sojusz krajów ustalających datę końcową dla paliw kopalnych.

"Test zerowy netto musi być, jeśli chcesz nowej [produkcji paliw kopalnych], musisz kategorycznie pokazać, co spadnie gdzie indziej, abyśmy mogli pozostać w budżecie węglowym" - powiedział Ekins. "To oczywiście test, którego nie spełniają ani planowane nowe pola naftowe w Wielkiej Brytanii,  ani nowa  kopalnia węgla w Kumbrii".  

Rzecznik Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ropy i Gazu  powiedział: "Zaspokojenie globalnego zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym osiągnięciu dekarbonizacji jest priorytetem dla przemysłu i społeczeństwa. Osiągnięcie tego bez dalszych inwestycji w nowe pola naftowe i gazowe wymagałoby masowego wdrożenia innych źródeł energii i wydajności, a także ogromnych inwestycji w nowe technologie, a wszystko to w tempie, którego jeszcze nie widzieliśmy. "

Ministrowie energii w krajach bogatych w paliwa kopalne odrzucili ostatnio sugestie, że poszukiwania i produkcja powinny spaść. Australijczyk Keith Pitt powiedział:"Doniesienia o zbliżającej się śmierci węgla są znacznie przesadzone, a jego przyszłość jest pewna znacznie po 2030 roku". W czerwcu, komentując raport IEA o zerze netto, książę Arabii Saudyjskiej  Abdulaziz bin Salman powiedział:"Wierzę, że jest to sequel filmu La La Land".

Skontaktowano się z rządem Wielkiej Brytanii, który jest gospodarzem kluczowego szczytu klimatycznego Cop26 w Glasgow pod koniec października, w celu uzyskania komentarza.