Energetyka


Energia jądrowa w europejskiej taksonomii zielonych finansów

2021-07-06
galeria
Grupa pięciu państw członkowskich UE pod przewodnictwem Niemiec wystosowała pismo do Komisji Europejskiej z prośbą o trzymanie energii jądrowej poza unijną taksonomią zielonych finansów.

List  – podpisany przez ministrów środowiska lub energii Austrii, Danii, Niemiec, Luksemburga i Hiszpanii – wskazuje na "niedociągnięcia" w opublikowanym 2 kwietnia sprawozdaniu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, w którym stwierdzono, że energia jądrowa jest bezpieczna.

"Energia jądrowa jest niezgodna z zasadą rozporządzenia w sprawie taksonomii "nie wyrządzaj znaczącej szkody" - napisali ministrowie, wzywając Komisję do utrzymania energii jądrowej z zasadami dotyczącymi zielonych finansów UE.

"Obawiamy się, że włączenie energii jądrowej do taksonomii trwale zaszkodziłoby jej integralności, wiarygodności, a tym samym jej przydatności" - ostrzegli.

Pismo jest niedatowane, ale zostało ono wysłane do Komisji w środę (30 czerwca). Sygnatariusze to: Svenja Schulze (Niemcy), Leonore Gewessler (Austria), Dan Jørgensen i Simon Kollerup (Dania), Carole Dieschbourg (Luksemburg), Teresa Ribera Rodríguez i Nadia Calviño Santamaría (Hiszpania).

Twierdzi ona, że ocena Komisji Europejskiej dotycząca bezpieczeństwa instalacji jądrowych jest błędna.

"Byliśmy zaniepokojeni, gdy dowiedzieliśmy się, że w opinii Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) nie było żadnych oznak, że technologia wysokiego ryzyka, jaką jest energia jądrowa, jest bardziej szkodliwa dla zdrowia ludzkiego i środowiska niż inne formy wytwarzania energii, takie jak wiatr i energia słoneczna" - napisali ministrowie.

"Energia jądrowa jest jednak technologią wysokiego ryzyka – energia wiatrowa nie jest. Należy wziąć pod uwagę tę zasadniczą różnicę" - podkreślali, mówiąc, że w sprawozdaniu Komisji celowo zignorowano możliwość poważnego incydentu.

We wspólnym centrum badawczym Komisji Europejskiej, 2 kwietnia, tuż przed przerwą wielkanocną, komisja europejska opublikowała długo oczekiwany raport na temat energii jądrowej.

Jej wnioski były jasne: energia jądrowa jest bezpiecznym, niskoemisyjnym źródłem energii porównywalnym z wiatrem i energią wodną i jako taka kwalifikuje się do zielonej etykiety inwestycyjnej w ramach taksonomii zielonych finansów UE.

"Analizy nie wykazały żadnych naukowych dowodów na to, że energia jądrowa wyrządza więcej szkody dla zdrowia ludzkiego lub środowiska niż inne technologie produkcji energii elektrycznej", powiedział raport JRC.

Eksperci, których zadaniem jest ocena, czy Unia Europejska powinna oznaczyć energię jądrową jako zieloną inwestycję, powiedzą, że paliwo kwalifikuje się jako zrównoważone, zgodnie z ujawnionym dokumentem.

Zwolennicy energii jądrowej uznali sprawozdanie za zielone światło dla potencjalnego odrodzenia jądrowego w Europie i wezwali Komisję Europejską do podjęcia niezbędnych kroków w celu włączenia energii jądrowej do taksonomii.

Zielona etykieta inwestycyjna w ramach taksonomii UE obniżyłaby koszty nowych projektów jądrowych, powiedziała Jessica Johnson, dyrektor komunikacji w Foratom, stowarzyszeniu handlowym reprezentującym przemysł jądrowy w Brukseli.

Ale pięć krajów UE kwestionuje to, mówiąc, że włączenie energii jądrowej do taksonomii podważyłoby jej wiarygodność.

"Wielu oszczędzających i inwestorów straciłoby wiarę w produkty finansowe wprowadzane do obrotu jako "zrównoważone", gdyby musieli obawiać się, że kupując te produkty, będą finansować działania w dziedzinie energii jądrowej" - ostrzegli ministrowie.

Ponadto w piśmie stwierdzono, że sprawozdanie JRC "nie uwzględnia również podejścia do cyklu życia" w zakresie oceny ryzyka dla środowiska, jeśli chodzi o geologiczne składowanie odpadów jądrowych.

"Po ponad 60 latach korzystania z energii jądrowej, żaden element paliwa nie został trwale unieszkodliwiony w dowolnym miejscu na świecie" - podkreślono w liście, mówiąc, że obecnie "nie ma doświadczenia operacyjnego z głębokimi składowiskami geologicznymi dla odpadów czynnych".

Przemysł ten jest coraz bardziej zdenerwowany planami Komisji Europejskiej dotyczącymi oceny bezpieczeństwa przetwarzania odpadów promieniotwórczych, ponieważ w przyszłym miesiącu ma się odbyć ekspertyzę dotyczącą sposobu klasyfikowania energii jądrowej w ramach taksonomii ekologicznego UE.

Komisja Europejska miała trzy miesiące na przedłożenie sprawozdania JRC do kontroli dwóch komitetów ekspertów – pierwszego w sprawie ochrony przed promieniowaniem i gospodarowania odpadami na mocy art.

Oczekuje się, że oceny te zostaną dziś upublicznione.

Będą one "rygorystyczne", powiedział wówczas rzecznik UE EURACTIV, mówiąc, że "wiarygodność tej oceny ma kluczowe znaczenie".

Źródło: euractiv.com