Debaty ON-LINE


Zielone Grangetown - Case Study - Zagospodarowanie wód powierzchniowych

2019-12-03
galeria
Projekt  Zieleńsze Grangetown obejmuje 12 wiktoriańskich ulic i 550 nieruchomości. Przed pojawieniem się planu zagospodarowania wód powierzchniowych. Wody powierzchniowe dostały się do połączonej sieci kanalizacyjnej, a następnie były przepompowywane łącznie 8 mil, zanim zostały oczyszczone i odprowadzone do ujścia rzeki Severn.

Koncepcja Zielonego Grangetown (red. Greener Grangetown) powstała z pierwotnego celu usuwania wód powierzchniowych, które dostały się do połączonej sieci kanalizacyjnej. Obniżyłoby to koszty operacyjne firmy wodociągowej i zapewniło odporność na skutki zmian klimatu, i urbanizacji poprzez zapewnienie dodatkowej wydajności w połączonym systemie kanalizacji.

Projekt pozwolił zidentyfikować i zmaksymalizować szersze korzyści dla całej społeczności. W studium wykonalności przeprowadzonym w 2013r. przez ARUP stwierdzono, że obszar publiczny, środowisko i infrastruktura transportowa mogą zostać przekształcone w ramach projektu, a roczna korzyść wyniesie 381 760 funtów przy użyciu różnych dostępnych w tym czasie baz danych. Studium wykonalności dostarczyło uzasadnienie biznesowe dla projektu i pomogło zabezpieczyć finansowanie poprzez identyfikację i określenie korzyści dla każdej z organizacji partnerskich.

Zobacz pełny raport w języku angielskim