Debaty ON-LINE


Województwo Opolskie chce wymienić 35 tys. kopciuchów

2019-12-02
galeria
Do 2030 roku chcemy wymienić 35 tysięcy z 78 tysięcy przestarzałych pieców używanych obecnie na terenie województwa opolskiego - powiedział na konferencji prasowej marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Podczas konferencji prasowej przed sesją sejmiku województwa opolskiego marszałek województwa Andrzej Buła odniósł się do problemu zanieczyszczeń powietrza będących skutkiem używania niewłaściwych pieców i paliwa.

"Mamy plany, by z dotychczasowych 78 tysięcy starych pieców w regionie wymienić ponad 35 tysięcy, co zmniejszy emisję o 18 procent. Obserwujemy, że liczba wymienianych kotłów z roku na rok wzrasta" - powiedział marszałek.

Zdaniem Buły, środkiem do osiągnięcia tego celu są m.in. organizowane przez samorząd województwa nabory na dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Według przytoczonych przez niego danych, tylko w wyniku pierwszego naboru zmodernizowanych zostanie ponad 1100 źródeł ciepła, co rocznie zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o 8116 ton równoważnika CO2.

Według informacji urzędu marszałkowskiego przekazanych radnym, w aktualnej perspektywie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo opolskie na wymianę przestarzałych pieców przeznaczy w sumie 55 mln złotych. 

 

Źródło: PAP