Array
(
  [id] => 217
  [id_a] => 440
  [nr] => 0
  [tytul_pl] => Platforma cyklu życia budynku
  [autor] => 
  [data] => 0000-00-00
  [text_pl] => 


Platforma cyklu życia budynku 

Warsztaty wymiany doświadczeń w zarządzaniu budynkami

14.06.2018 - Warszawa - Hotel Novotel Centrum

 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach uruchomionego projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarzadzaniem budynkami”, który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaprasza przedstawicieli samorządu, deweloperów i zarządców nieruchomości na warsztat i debatę on-line pt. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”. Warsztat i debata mają charakter otwarty i są bezpłatne.

Projekt Eko-lokator został uruchomiony z myślą o szeroko pojętej edukacji zarządców nieruchomości, których zadaniem jest nie tylko gospodarowanie podległymi im budynkami, ale również budowanie świadomości wśród mieszkańców zarządzanej przez nich nieruchomości.

        Za co odpowiedzialny jest zarządca?

W myśl artykułu 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.). Widzimy, iż  „Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość”. Jest to ogólny zapis, ale w kolejnych punktach ustawy odnajdujemy uszczegółowienie obowiązków zarządcy, takich jak np. konieczność stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. W myśl ustawy zarządca to osoba dbająca o interes wspólny mieszkańców jakim jest ich nieruchomość w sferze finansowej jak i technicznej.

Zarządca to znacznie więcej niż finansjer i technik budynku. To on odpowiedzialny jest za reprezentowanie mieszkańców przed zarządem spółdzielni, lub wspólnoty.

Jego zadaniem jest również zaznajamianie właścicieli i lokatorów mieszkań z nowymi przepisami prawnymi, ustaleniami zarządu spółdzielni, a także uświadamianie jak właściwie korzystać z mieszkania. Czy też jakie mamy dostępne rozwiązania w inwestycje na rynku które pozwolą na obniżenie kosztów utrzymania mieszkania.

        Współpraca z firmami zewnętrznymi

Obowiązkiem każdego zarządcy, jak już wiemy, jest dbałość o techniczny stan budynku, porządek, gospodarkę finansową wspólnoty. Wywiązywanie się z tych obowiązków często związane jest z koniecznością nawiązywania kontaktów z firmami różnych branż. Począwszy od usług elektryków, hydraulików, poprzez firmę sprzątającą, biuro księgowe, skończywszy na wdrażaniu nowinek technologicznych. Nawiązywanie kontaktów z takimi firmami często odbywa się poprzez Internet, lub na targach branżowych, mimo wszystko każdy sposób prowadzi do spotkania się face to face.

        Warsztat „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym”

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w14 czerwca 2018r. w Warszawie stworzy taką okazję dla zarządców, członków zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, członków samorządów na warsztacie pt. „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym”. Będzie to warsztat który ma być punktem wyjścia do Platformy cyklu życia budynku, której zadaniem jest wymiana doświadczeń oraz budowa zaufanych relacji pomiędzy firmami zewnętrznymi a zarządcami wspólnot i spółdzielni (w szerokim ujęciu). Warsztat będzie miał charakter bezpłatny i otwarty dla każdego kto się zarejestruje. Rejestrację na warsztat będzie prowadzona przez portal evenea.pl, facebook projektu Eko-lokator, oraz portal chronmyklimat.pl. 

Na warsztat „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym” zapraszamy przedstawicieli firm zajmujących się szeroko pojętą gospodarką wodną. W wydarzeniu udział wezmą też przedstawiciele instytucji świadczących dofinansowania na projekty, przedstawiciele banków które w swojej ofercie mają kredyty dla wspólnot i spółdzielni, a także przedstawiciele samorządów lokalnych. Wydarzenie ma mieć charakter networkingowy, na którym będzie można spotkać potencjalnego inwestora, oraz wykonawcę i podwykonawcę naszego przedsięwzięcia związanego z efektywnością energetyczną.

Warsztat składać się będzie z trzech sesji ogólnych, polegać one będą na referacie wprowadzającym i dyskusji wokół tematu.

        Eko-lokator – zwiększenie wiedzy i umiejętności zarządców nieruchomości

Projekt Eko-lokator jest projektem dwuletnim, prowadzonym przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju i dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W trakcie jego realizacji przeprowadzimy 24 szkolenia, 3 warsztaty i 3 debaty on-line. W najbliższym czasie zakończymy realizację szkoleń z pierwszego tematu jakim była efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. 

Przeprowadziliśmy szkolenia w Poznaniu, Krakowie, Toruniu i Lublinie. Wszystkie szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy uznali przekazywane treści za nowe, wartościowe i przydatne. 

 

Zarejestruj się na warsztat

 

 

 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z pierwszej debaty on-line w ramach projektu Eko-lokator, która odbyła się 21 marca 2018 roku.

Głównym ekspertem podczas debaty był Andrzej Rajkiewicz - z Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

W pierwszej debacie projektu "Eko-lokator" wzięli udział również:

Artur Łeszczyński - Skanska Residential Development Poland

Mateusz Płoszaj-Mazurek - architekt w pracowni Bjerg Arkitektur Polska. Doktorant Politechniki Warszawskiej

Piotr Jurkiewicz - architekt, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Certyfikowany Projektant Budynków Pasywnych

Marcin Dłużewski - z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Audytor Energetyczny.

Debata była moderowana przez Nikolę Bocheńską.

W ramach projektu "Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami" odbędą się dwie debaty. Druga dotyczyć będzie gospodarowania wodą w budynkach wielorodzinnych. trzecia poruszy problematykę związaną z roślinnością na, w i wokół budynku.

 

 

9.02.2018 w Warszawie odbył się warsztat na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Wydarzenie miało charakter otwarty i bezpłatny, zgromadziło liczne grono przedstawicieli samorządu, deweloperów i zarządców nieruchomości, mediów oraz osób zainteresowanych tematyką OZE i efektywności energetycznej. Formuła warsztatu jako punktu wyjścia do Platformy cyklu życia budynku, której zadaniem jest wymiana doświadczeń oraz budowa zaufanych relacji pomiędzy firmami zewnętrznymi a zarządcami wspólnot i spółdzielni sprawdziła się doskonale.

Warsztat na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych zakończył cykl szkoleniowy związany z tą tematyką - szkolenia odbyły się w Poznaniu, Krakowie, Toruniu i Lublinie. W ramach projektu zaplanowane są jeszcze moduły tematyczne dotyczące gospodarowania odpadami w budynkach mieszkaniowych, gospodarowania wodą, transportu wspólnotowego, roślinności na, wokół i w budynku oraz sposobów komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska.


                                            

 

                                     

[lang] => pl [aktywny] => 0 [kolejnosc] => 1 [link_pl] => platforma-cyklu-zycia-budynku [text_en] => [text_sw] => [tytul_en] => [tytul_sw] => [link_en] => [link_sw] => [parametry_pl] => [parametry_en] => [cena] => 0.00 [waga] => 0.00 [skrot] => [zdjecie] => [tytul] => Platforma cyklu życia budynku [text] =>


Platforma cyklu życia budynku 

Warsztaty wymiany doświadczeń w zarządzaniu budynkami

14.06.2018 - Warszawa - Hotel Novotel Centrum

 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach uruchomionego projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarzadzaniem budynkami”, który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaprasza przedstawicieli samorządu, deweloperów i zarządców nieruchomości na warsztat i debatę on-line pt. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”. Warsztat i debata mają charakter otwarty i są bezpłatne.

Projekt Eko-lokator został uruchomiony z myślą o szeroko pojętej edukacji zarządców nieruchomości, których zadaniem jest nie tylko gospodarowanie podległymi im budynkami, ale również budowanie świadomości wśród mieszkańców zarządzanej przez nich nieruchomości.

        Za co odpowiedzialny jest zarządca?

W myśl artykułu 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.). Widzimy, iż  „Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość”. Jest to ogólny zapis, ale w kolejnych punktach ustawy odnajdujemy uszczegółowienie obowiązków zarządcy, takich jak np. konieczność stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. W myśl ustawy zarządca to osoba dbająca o interes wspólny mieszkańców jakim jest ich nieruchomość w sferze finansowej jak i technicznej.

Zarządca to znacznie więcej niż finansjer i technik budynku. To on odpowiedzialny jest za reprezentowanie mieszkańców przed zarządem spółdzielni, lub wspólnoty.

Jego zadaniem jest również zaznajamianie właścicieli i lokatorów mieszkań z nowymi przepisami prawnymi, ustaleniami zarządu spółdzielni, a także uświadamianie jak właściwie korzystać z mieszkania. Czy też jakie mamy dostępne rozwiązania w inwestycje na rynku które pozwolą na obniżenie kosztów utrzymania mieszkania.

        Współpraca z firmami zewnętrznymi

Obowiązkiem każdego zarządcy, jak już wiemy, jest dbałość o techniczny stan budynku, porządek, gospodarkę finansową wspólnoty. Wywiązywanie się z tych obowiązków często związane jest z koniecznością nawiązywania kontaktów z firmami różnych branż. Począwszy od usług elektryków, hydraulików, poprzez firmę sprzątającą, biuro księgowe, skończywszy na wdrażaniu nowinek technologicznych. Nawiązywanie kontaktów z takimi firmami często odbywa się poprzez Internet, lub na targach branżowych, mimo wszystko każdy sposób prowadzi do spotkania się face to face.

        Warsztat „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym”

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w14 czerwca 2018r. w Warszawie stworzy taką okazję dla zarządców, członków zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, członków samorządów na warsztacie pt. „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym”. Będzie to warsztat który ma być punktem wyjścia do Platformy cyklu życia budynku, której zadaniem jest wymiana doświadczeń oraz budowa zaufanych relacji pomiędzy firmami zewnętrznymi a zarządcami wspólnot i spółdzielni (w szerokim ujęciu). Warsztat będzie miał charakter bezpłatny i otwarty dla każdego kto się zarejestruje. Rejestrację na warsztat będzie prowadzona przez portal evenea.pl, facebook projektu Eko-lokator, oraz portal chronmyklimat.pl. 

Na warsztat „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym” zapraszamy przedstawicieli firm zajmujących się szeroko pojętą gospodarką wodną. W wydarzeniu udział wezmą też przedstawiciele instytucji świadczących dofinansowania na projekty, przedstawiciele banków które w swojej ofercie mają kredyty dla wspólnot i spółdzielni, a także przedstawiciele samorządów lokalnych. Wydarzenie ma mieć charakter networkingowy, na którym będzie można spotkać potencjalnego inwestora, oraz wykonawcę i podwykonawcę naszego przedsięwzięcia związanego z efektywnością energetyczną.

Warsztat składać się będzie z trzech sesji ogólnych, polegać one będą na referacie wprowadzającym i dyskusji wokół tematu.

        Eko-lokator – zwiększenie wiedzy i umiejętności zarządców nieruchomości

Projekt Eko-lokator jest projektem dwuletnim, prowadzonym przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju i dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W trakcie jego realizacji przeprowadzimy 24 szkolenia, 3 warsztaty i 3 debaty on-line. W najbliższym czasie zakończymy realizację szkoleń z pierwszego tematu jakim była efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. 

Przeprowadziliśmy szkolenia w Poznaniu, Krakowie, Toruniu i Lublinie. Wszystkie szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy uznali przekazywane treści za nowe, wartościowe i przydatne. 

 

Zarejestruj się na warsztat

 

 

 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z pierwszej debaty on-line w ramach projektu Eko-lokator, która odbyła się 21 marca 2018 roku.

Głównym ekspertem podczas debaty był Andrzej Rajkiewicz - z Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

W pierwszej debacie projektu "Eko-lokator" wzięli udział również:

Artur Łeszczyński - Skanska Residential Development Poland

Mateusz Płoszaj-Mazurek - architekt w pracowni Bjerg Arkitektur Polska. Doktorant Politechniki Warszawskiej

Piotr Jurkiewicz - architekt, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Certyfikowany Projektant Budynków Pasywnych

Marcin Dłużewski - z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Audytor Energetyczny.

Debata była moderowana przez Nikolę Bocheńską.

W ramach projektu "Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami" odbędą się dwie debaty. Druga dotyczyć będzie gospodarowania wodą w budynkach wielorodzinnych. trzecia poruszy problematykę związaną z roślinnością na, w i wokół budynku.

 

 

9.02.2018 w Warszawie odbył się warsztat na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Wydarzenie miało charakter otwarty i bezpłatny, zgromadziło liczne grono przedstawicieli samorządu, deweloperów i zarządców nieruchomości, mediów oraz osób zainteresowanych tematyką OZE i efektywności energetycznej. Formuła warsztatu jako punktu wyjścia do Platformy cyklu życia budynku, której zadaniem jest wymiana doświadczeń oraz budowa zaufanych relacji pomiędzy firmami zewnętrznymi a zarządcami wspólnot i spółdzielni sprawdziła się doskonale.

Warsztat na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych zakończył cykl szkoleniowy związany z tą tematyką - szkolenia odbyły się w Poznaniu, Krakowie, Toruniu i Lublinie. W ramach projektu zaplanowane są jeszcze moduły tematyczne dotyczące gospodarowania odpadami w budynkach mieszkaniowych, gospodarowania wodą, transportu wspólnotowego, roślinności na, wokół i w budynku oraz sposobów komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska.


                                            

 

                                     

[link] => platforma-cyklu-zycia-budynku [transmisja_link] => [parametry] => [pliki] => [galeria] => )

Warning: Smarty error: unable to read resource: "tekst.tpl" in /nowa_strona_2014_mobile/bpanel/lib/Smarty.class.php on line 1095